Foto van alleen één kip

Project implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven

IPM

Dit project is mogelijk gemaakt door financiering door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Provincie Gelderland, de Gemeenten Barneveld en Ede, de regio Food valley, AVINED en het Fonds Pluimveebelangen. Daarnaast zijn er vele toeleverende en afnemende bedrijven in de pluimveehouderij die ook een financiële bijdrage geleverd hebben.

Voor het rapport 1226 Aanpak van vogelmijt bij pluimvee, klik hier.

Webinar 20211119 Samen Innoveren in de Pluimvee

Project implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven

Dit project is tot stand gekomen door financiële bijdragen van het bedrijfsleven, het ministerie van LNV, de Provincie Gelderland, de gemeentes in de regio Food Valley, AVINED en het Fonds Pluimveebelangen. De uitvoerende organisaties zijn Wageningen Universiteit & Research, Bionext en het Poultry Expertise Centre in samenwerking met LTO-NOP, NVP en vele andere belanghebbenden in de pluimveesector.

Doel

Het doel van dit project is om te komen tot een effectieve en duurzame aanpak van vogelmijt op pluimveebedrijven. Een onderdeel van dit project is het toepassen van IPM (Integrated Pest Management) voor bestrijding van vogelmijt op praktijkbedrijven. Deze methode wordt met succes in de tuinbouw toegepast en kan ook voor pluimvee van grote betekenis zijn. Voor het introduceren van de IPM methode en het toepassen ervan op de pluimveebedrijven, is de samenwerking met de erfbetreders en adviseurs van cruciaal belang.

Bijeenkomsten

  • Op 19 november, eindbijeenkomst 'Aanpak Vogelmijt bij pluimvee'
  • Op dinsdagmiddag 10 september jl. heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden
    voor pluimveehouders en erfbetreders die betrokken zijn bij het project Implementatie IPM voor vogelmijt
    op praktijkbedrijven
  • Op 7 mei jl. is er succesvolle bijeenkomst geweest voor erfbetreders en adviseurs. >>>Een kort verslag hiervan kunt u hier lezen.
  • Op 4 september heeft de 3e bijeenkomst plaatsgevonden voor de 19 deelnemende pluimveehouders en hun erfbetreders van het IPM vogelmijt project. Tijdens deze middag stond het gebruik van middelen centraal. >>>Lees hier het verslag.
  • Eind september vindt de 4e sessie plaats. Hierin worden de pluimveehouders in individuele gesprekken, gevraagd naar de genomen managementmaatregelen en de ervaringen met de onderdelen van IPM.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in onderstaande flyers:

Zijn pluimveehouders met leghennen of opfokhennen uw klanten?

Bent u pluimveehouder met leghennen of opfokhennen?

Meer kennis bij pluimveehouder door betere bestrijding vogelmijt

Bron: De Heus voeders
Auteur: Gerald Top

Bewuster bezig met vogelmijtbeheersing dankzij IPM

Bron: Pluimveekrant

Weekend van de wetenschap: Vogelmijt een kriebelig probleem

Op zondag 7 oktober jl. is er tijdens het weekend van de wetenschap op Wageningen Campus informatie gegeven over vogelmijt en de aanpak van vogelmijt met behulp van IPM (monitoring). De titel was : Vogelmijt, een kriebelig probleem.

Er waren live vogelmijten te zien (met het blote oog en door een microscoop) en de ontwikkeling van de teller was in beeld gebracht inclusief de laatste resultaten van de stalmetingen en de laatste vogelmijtprogramma’s van Hotraco. Ook kreeg men informatie over vogelmijten in vogelhuisjes met de boodschap; zijn de vogels uitgevlogen? Maak dan het nestkastje schoon om te voorkomen dat ze je slaapkamer binnen komen lopen. Honderden bezoekers kwamen langs op deze dag.

Geïntegreerde aanpak vogelmijt

Bron: Pluimveekrant

 

IPM, Een duurzame aanpak van vogelmijt bij pluimvee

Artikel over 'IPM, een duurzame aanpak van vogelmijt bij pluimvee'