Internationaal trainingcentrum

In dit project wordt een actueel, toekomstgericht, samenhangend en dekkend stelsel van kortere en langere cursussen en trainingen ontwikkeld, gericht op de internationale behoefte en ontwikkelingen. Dit betreft zowel initiële als post initiële kennisoverdracht voor de pluimveesector, met extra aandacht voor de inbreng en de behoefte van het internationale bedrijfsleven.

Naast trainingen en opleidingen zijn belangrijke punten ook het optreden als internationale certificaathouder voor functiegerichte cursussen in de pluimveehouderij, het aanbieden van BTEC-gecertificeerde opleidingen voor buitenlandse MBO-studenten en het aanbieden van examens en praktijkassessments. In dit project worden een aantal pilots ontwikkeld en uitgevoerd, waarin de (financiële) inbreng van en de samenwerking met het internationale bedrijfsleven centraal staan. Dit gericht op NL focuslanden op het gebied van de pluimveehouderij.

Projectleiding: Aeres Training Centre International (Cor Duim)