Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Aeres hogeschool Dronten is in maart 2020 gestart met onderzoek naar het circulair houden van kippen. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met diverse MKB-bedrijven werkzaam in akkerbouw, insectenkweek en pluimveehouderij. Daarnaast zijn diverse kennisinstellingen betrokken bij het onderzoek.

Concreet willen de bedrijven en kennisinstellingen uitzoeken hoe reststromen vanuit de akkerbouw en paddenstoelenteelt toepasbaar gemaakt kunnen worden als voer voor pluimvee. Insecten kunnen hierbij een interessante tussenstap zijn. In een tweejarig onderzoeksproject willen de partijen nieuwe kennis ontwikkelen over praktische toepassingen van nieuwe eiwitbronnen in pluimveevoer en daardoor de milieubelasting van pluimvee verminderen en bijdragen aan het behoud van innovatiekracht in de pluimveesector. Bovendien draagt dit onderzoek bij aan kennisontwikkeling en praktijktoepassing rondom het beter benutten van, nu vaak ‘waardeloze’, agrarische reststromen.

Binnen het onderzoeksproject zal nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan met:

  • directe verwerking van eiwitrijke zijstromen van agrarische productie in pluimveevoeders
  • indirecte verwerking van zijstromen van agrarische productie via insecten
  • bio-raffinage van eiwitrijke zijstromen van agrarische productie
  • verwerking van geraffineerde eiwitten in pluimveevoeders
  • effecten van voeders met nieuwe eiwitbronnen op productieresultaten

Daarnaast zal in 2020 een insecten proeflocatie worden geopend bij Aeres MBO Barneveld. Dit project omvat verschillende onderzoeksvragen met elk hun eigen experimentele aanpak.
Binnen het project zullen door Fertilab diverse analyses worden uitgevoerd om de nutritionele waarde van reststromen en insecten vast te stellen. Het project wordt begeleid door experts van Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool, Wageningen Livestock Research en Poultry Expertise Centre.

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van Poultry Expertise Centre.