Poultry Innovation Lab en Lectoraat

Poultry Innovation Lab

Het Poultry Innovation Lab van het Poultry Expertise Centre is een Proeftuinen-project van Regio FoodValley. Er werken een aantal partijen uit de sector en de regio aan mee. Het Lab staat op het terrein van Aeres MBO Barneveld en bestaat uit een pluimveestal en een businesscentre (bezoekersruimten en informatiecentrum). Het is ontwikkeld voor praktijktrainingen, onderzoek en kennisoverdracht. Er worden activiteiten georganiseerd voor professionals uit de pluimvee-industrie, studenten uit het groen onderwijs en internationale professionals.

Het Poultry Innovation Lab brengt kennis en innovatie letterlijk onder één dak. De stal biedt ruimte om nieuwe stalinrichtingen uit te proberen, maar ook zijn experimenten mogelijk met verlichting, klimaat, voeding en huisvesting. Belangrijke thema's van het Lab zijn gezondheid en welzijn, voedselveiligheid en voedselzekerheid en duurzame systemen. In de stal zijn twee units, één voor 1.000 vleeskuikens en één voor 1.000 leghennen.

De eerste steen van het pand is gelegd op 25 november 2015. Klik hier voor meer informatie en foto's van deze gebeurtenis.

Voor meer informatie kunt u via het contactformulier contact opnemen met projectcoördinator Eltjo Bethlehem

Lectoraat

Laura Star is lector precisievoeding en duurzame pluimveehouderij.

Het lectoraat omvat onderzoek naar nieuwe technologieën en nieuwe eiwitbronnen, waarmee pluimvee meer op behoefte gevoerd kan worden.

Binnen het lectoraat wordt met verschillende partijen samengewerkt waaronder Schothorst Feed Research, Aeres Hogeschool en Poultry Expertise Centre. Door deze samenwerkingen blijft de Hogeschool betrokken, en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen en nutriënten en heeft de mogelijkheid om individueel topsportvoerprogramma voor pluimvee te ontwikkelen.

Schothorst en Aeres Hogeschool hebben samen het lectoraat geïnitieerd. Met het lectoraat spelen Aeres Hogeschool en Schothorst in op ontwikkelingen in de pluimveehouderij, waarbij het optimaal verstrekken van pluimveevoer met aandacht voor diergezondheid, welzijn en milieu de kern vormen.

Poultry Expertise Centre

Het Poultry Expertise Centre (PEC) zet zich in voor een gezonde pluimveehouderij in Nederland en in de wereld waarbij een krachtig en positief ecologisch en economisch profiel de basis vormen. Bijdragen aan verdere verduurzaming is hierbij een uitdaging voor het PEC. PEC profileert zich op de vlakken onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarbij PEC fungeert als schakelpunt voor deze drie kernactiviteiten. PEC is hierbij de aanjager van de drie kernactiviteiten, voert niet zelf uit, maar organiseert die met haar partners en in haar netwerk. Het onderwijs en onderzoek, ondergebracht als kernactiviteit onder Poultry Academy en Poultry Research, wordt deels uitgevoerd door Aeres Hogeschool Dronten. Binnen het onderwijs worden nieuwe modules en e-learning ontwikkeld op het gebied van pluimvee. Binnen het onderzoek wordt praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek gekoppeld om innovatie te versnellen. Het inzetten van studenten binnen het onderzoek stimuleert het kennisniveau binnen de pluimveeopleiding. De onderzoeken uitgevoerd door Aeres Hogeschool worden vanuit het lectoraat opgezet en uitgevoerd.

Meer informatie over het lectoraat vind je hier.