Poultry Expertise Centre

Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

Binnen het Poultry Expertise Centre wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector. In gezamenlijkheid wordt er ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven.

Project IPM voor vogelmijt

Project implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven

 

Projecten

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri en Food

Vanuit het Poultry Expertise Centre starten verschillende projecten. Deze richten zich op kennis vergroting en deling in de pluimveehouderij.

Poultry Innovation Lab en Lectoraat

Lees hoe wij kennis en innovatie samenbrengen.