Poultry Expertise Centre

Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

Binnen het Poultry Expertise Centre wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector. In gezamenlijkheid wordt er ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven.

Insect Experience Centre

In mei 2021 startte het Insect Experience Centre onderdeel van het Poultry Expertise Centre en Aeres MBO Barneveld. Het eerste project is in samenwerking met Amusca B.V. onder de titel “de kippen zien ze vliegen”. Dit project is een nieuw onderdeel in de kennisdeling met pluimveehouders , studenten, cursisten, erfbetreders en internationale studenten.

Samen innoveren in de pluimvee

Kijk hieronder de webinar Samen innoveren in de pluimvee van november 2021.

Voor de 'Samen innoveren' webinar van 11 februari 2021, waarbij kennis centraal staat en ontwikkelingen binnen de sector werden gepresenteerd, klik je op onderstaande knop en kunt u de webinar nog een keer terugkijken.

webinar “Vogelmijtbeheersing doe je zo!”

Op 29 april jl. organiseerde het team KennisOpMaat project Vogelmijt het webinar “Vogelmijtbeheersing doe je zo!” bekijk hier het webinar.

Download hier meer presentaties.

Project IPM voor vogelmijt

Project implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven

Projecten

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri en Food

Vanuit het Poultry Expertise Centre starten verschillende projecten.
Deze richten zich op kennis vergroting en deling in de pluimveehouderij.

Poultry Innovation Lab en Lectoraat

Lees hoe wij kennis en innovatie samenbrengen.