Poultry Expertise Centre

Samenwerken aan pluimveekennis

Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

Binnen het Poultry Expertise Centre wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector. In gezamenlijkheid wordt er ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven.

De Heus
Dutch Poulty Centre
Gemeente Barneveld
GD
Hotraco Agri
Impex
Jansen Poultry Equipment
Moba
Pas Reform
Provincie Gelderland
Rabobank
Anoxia Europe
VDL Agrotech
Verbeek Broederij
Aeres
Wageningen University and Research Centre
Vendomatic Group
Arbo Thermoplastic
Hato
Hato