Fipronil-problematiek

Meldpunt Gelderse Vallei fipronilproblematiek

Vanaf maandag 7 augustus is er bij het Poultry Expertise Centre een meldpunt waar pluimveehouders uit de Gelderse Vallei terecht kunnen met vragen over de fipronilproblematiek. Dit is in overleg, en in samenwerking met LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei en de gemeenten in de regio tot stand gekomen. Het meldpunt is speciaal voor alle pluimveehouders op de Gelderse Vallei die direct of indirect met de problematiek te maken hebben. Het meldpunt is bedoeld om eerste aanspreekpunt te zijn, vragen te beantwoorden en knelpunten te inventariseren en door te geven aan de betrokken instanties. Het meldpunt kan direct verwijzen naar (hulp-) diensten.

Telefoonnummer: 088-0206410
Het mailadres is info@poultryexpertisecentre.com

 

Actie 'Boenen bij de Boeren'

De gemeenten in de Gelderse Vallei zijn een schoonmaak- en opruimactie gestart om de door fipronil besmette stallen van pluimveehouders te reinigen. Klik hier voor meer informatie over de actie en aanmelden. 

 

Bekijk hier de nieuwsbrieven voor pluimveehouders van het Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei:

  1. Nieuwsbrief #1, 18 augustus 2017
  2. Nieuwsbrief #2, 5 september 2017
  3. Nieuwsbrief #3, 12 oktober 2017

Gestelde vragen aan het fipronil meldpunt Gelderse Vallei

Onderstaand treft u een indeling aan van de gestelde vragen vanaf 6 augustus 2017. In tegenstelling tot een eerder bericht is er niet voor gekozen alle vragen (met antwoord, voor zo ver op dit moment beschikbaar) weer te geven in een Q&A-overzicht. Dit heeft de volgende redenen:

  • voor een deel waren en zijn de vragen/knelpunten bedrijfsspecifiek, deze vragen handelen we rechtstreeks met de vragensteller per email en/of telefoon af. Waar nodig in directe afstemming met AVINED en/of de NVWA.
  • Er zijn echter ook vragen waarvan de beantwoording breder van belang is, deze zijn waar mogelijk direct beantwoord, op basis van elders beschikbare informatie of zijn vanuit het meldpunt doorgestuurd naar AVINED en/of de NVWA. Om geen zaken dubbel te doen, verwarring te voorkomen en u te laten beschikken over de meest actuele informatie, kiezen wij er voor om in deze website geen Q&A-overzicht op te nemen, maar verwijzen u naar de volgende organisaties via de vermelde links onderaan deze pagina: AVINED, GD, gemeente Barneveld, LTO Noord, NVP en NVWA. 


De binnengekomen vragen zijn te rubriceren in de volgende onderwerpen:

1) Technisch/inhoudelijk, bijvoorbeeld:
- Met welk middel kan ik het beste m’n stal reinigen om fipronil-vrij te worden?
- Hoe kan ik monsters nemen om het fipronil gehalte na reinigen vast te stellen?

Hierover is de meest actuele informatie beschikbaar op de website van GD.

2) Regelgeving/procedures, zoals:

a) Monstername, uitslagen
b) Vrijgave van stallen / bedrijven
c) Afzet eieren, dieren en mest

Hierover is de meest actuele informatie beschikbaar op de website van de NVWA en AVINED.

3) Aansprakelijkheid, bijvoorbeeld:
- Hoe moet ik reageren als ik aansprakelijk wordt gesteld?
- Welke kosten vallen onder mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Deze vragen komen aan bod in een mailing aan pluimveehouders en PEC-nieuwsbrief van 18 augustus 2017.

4) Financiën, bijvoorbeeld:
- Komt er een landelijk noodfonds?
Dit is continu onderwerp van gesprek tussen sector en overheid.

- Waar moet ik aan voldoen voor een Bbz-aanvraag?
  Hierover is de meest actuele informatie beschikbaar op de website van de gemeente Barneveld.

5) Emotionele problemen: indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.

Ervaringen tot nu toe
Het meldpunt (088-020 6410 / info@poultryexpertisecentre.com) is vanaf maandag 7 augustus beschikbaar en blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Op 31 augustus zijn er meer dan 500 contacten afgehandeld.

 

Op onderstaande websites kunt u aanvullende informatie vinden over de fipronilproblematiek:

Avined - Fipronil
Gemeente Barneveld - Vragen en antwoorden over Fipronil in eieren
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) - praktische adviezen Fipronil
LTO Noord
Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij
NVWA


Documenten fipronilproblematiek