Meldpunt Fipronil beÃĢindigt werkzaamheden

Date

Het Meldpunt Fipronil, dat in de zomer van 2017 werd opgericht na het uitbreken van de fipronilcrisis, houdt als project op te bestaan. Het afgelopen jaar zijn meer dan 2.700 contacten (per telefoon en per e-mail) verwerkt, werden drie grote bijeenkomsten georganiseerd en 60 gesprekken door agrarische coaches gevoerd.

Het Meldpunt Fipronil voorzag overduidelijk in een behoefte. Toen de fipronilaffaire in augustus 2017 uitbrak, was er veel behoefte aan één centrale plek waar agrariërs met fipronil- en andere vragen terecht konden. Het meldpunt was een initiatief van de Gelderse Valleigemeenten, LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei en NVP.

Coaches en “Boenen bij de Boeren”

Het Meldpunt Fipronil en de regiogemeenten organiseerden drie grote bijeenkomsten voor getroffen agrariërs: in de Veluwehal, in de Midden Nederland Hallen en in Café Floor in Lunteren. Ook werden vijf nieuwsbrieven uitgegeven en bleken Jan Workamp en Eltjo Bethlehem, die het meldpunt bemanden, voor vele pluimveehouders dé vraagbaak voor het beantwoorden van vragen en een luisterend oor te bieden. Daarnaast is door vele tientallen burgers – door middel van het project ‘Boenen bij de Boeren’ – geholpen om door fipronil vervuilde stallen schoon te maken.

Wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede en wethouder Aart de Kruijf van Barneveld prijzen de inzet van Jan Workamp en Eltjo Bethlehem: “De oprichting van het Meldpunt Fipronil was nuttig en nodig, maar hoe er vervolgens inhoud aan is gegeven, dat stemde ons – ondanks de impact van de fipronilaffaire – heel erg blij. Elk contact en elke vraag werd met dezelfde betrokkenheid behandeld. Wij zijn Jan Workamp en Eltjo Bethlehem zeer erkentelijk voor hun inzet.”

Vervolg

Hoewel het Meldpunt Fipronil als project wordt beëindigd, blijft het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld eventuele vragen over deze affaire beantwoorden. “We verwachten dat ook de komende periode nog vragen binnenkomen, want we zijn er nog niet”, vertellen de wethouders. “Het is, ondanks al onze inspanningen, niet gelukt de centrale verwerking van met fipronil vervuilde mest van de grond te krijgen. Ook merken we dat – omdat met name Duitse afnemers onbillijke eisen stellen – bij een deel van de getroffen agrariërs de eieren niet als tafelei worden afgenomen, óndanks dat ze onder de toegestane grens zitten. Deze eieren worden tegen veel lagere prijzen afgezet aan de industrie en dat is een forse schadepost voor pluimveehouders. Het Meldpunt Fipronil heeft de leden van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit hierover een brief gestuurd en gevraagd om hier – bij de behandeling van het rapport van de Commissie Sorgdrager – aandacht voor te hebben. Tevens is opnieuw gepleit voor een schadeloosstelling van de pluimveehouders. De Gelderse Valleigemeenten ondersteunen dit van harte.”