E-learning bij Aeres MBO

Vanaf 2014 worden er in Barneveld onder leiding van PEC e-elearning modules pluimvee ontwikkeld. De afgelopen 2 jaren hebben studenten pluimvee 9 modules kunnen volgen van voeding tot ondernemerschap. Deze modules worden nu aan de nieuwste eisen aangepast .

De studenten starten ’s ochtends met de modules en maken in de middag vervolgens de bijbehorende praktijkopdrachten en de praktische opdrachten in de stal.

Samen vormen de e-learning, stageopdrachten en praktijkopdrachten een mooi blended geheel waarin theorie en praktijk op elkaar aansluiten. De volgende onderdelen zijn in e-learning te volgen.

  • Voeding
  • Gezondheid
  • Welzijn en gedrag
  • Hygiene
  • Productiesystemen
  • Bedrijfseconomie
  • Pluimvee en maatschappij
  • Ondernemerschap

Naast bovengenoemde modules zijn er ook 4 nieuwe modules gemaakt. Een module over vleeskuikens, eisignalen, kuikenvlees en broederij. Voor het onlangs gestarte project IPM Vogelmijt wordt door het poulty expertise centrum ook een module gemaakt.

In het e-learning pakket staat de kennis, films, opdrachten en animaties. De deelnemer kan dan geheel zelfstandig alle onderdelen doorlopen. In de elektronische leeromgeving kan de deelnemer aan de hand van de modules vragen bij de begeleider neerleggen.

De dagschoolstudenten werken op school aan de modules. Daar is een directe koppeling tussen de e-learning, praktijkopdrachten en bpv. De deelnemers op afstand werken zelfstandig met de e-learning modules en krijgen vaak pas daarna een praktische training. In de tussentijd hebben cursisten de gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleider.

Bij het pakket horen ook praktijkopdrachten en videotraining. Studenten kunnen alles nalezen en doorvoeren in de dagelijkse praktijk bij hun eigen bedrijf of bij het leerbedrijf.

Alle pluimveestudenten in Nederland volgen de afgelopen 2 jaar deze e-learning modules. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met Poultry Expertise Centre en uitgeverij Roodbont. Samen bepalen zij jaarlijks welke modules geupdate worden. Op dit moment worden iedere 3 jaar de modules geupdated.