Vanuit het Poultry Expertise Centre starten verschillende projecten. Deze richten zich op kennis vergroting en deling in de pluimveehouderij. Onderstaande projecten zijn inmiddels afgerond uitgezonderd het lectoraat. Binnenkort worden de nieuwe projecten op deze pagina geplaatst.