Binnen het Poultry Expertise Centre wordt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van studenten, ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de sector, maar ook voor na- en bijscholing,

Het vasthouden van kennisvoorsprong is een belangrijke doelstelling van PEC. Daarom is er ook een lectoraat ‘Gezonde pluimveehouderij’ in het leven geroepen. Hierbinnen worden duurzame pluimveeconcepten ontwikkeld waar de sector gezond en betekenisvol in moet blijven.

Er is veel aandacht voor ontwikkelingen als duurzaamheid. Daarbij staat constant de vraag centraal hoe het welzijn van de dieren nog verder vergroot kan worden en worden de ontwikkelingen rond food security nauwlettend in het oog gehouden.

Eltjo Bethlehem

Cor Duim

Jan Overeem

Jan Vogel

Jasper Heerkens

Jos Berkvens

Laura Star

Sander Lourens

Wendy Louwen

Anne-Jo Smits