Binnen het Poultry Expertise Centre wordt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van studenten, ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de sector, maar ook voor na- en bijscholing,

Het vasthouden van kennisvoorsprong is een belangrijke doelstelling van PEC. Daarom is er ook een lectoraat ‘Gezonde pluimveehouderij’ in het leven geroepen. Hierbinnen worden duurzame pluimveeconcepten ontwikkeld waar de sector gezond en betekenisvol in moet blijven.

Er is veel aandacht voor ontwikkelingen als duurzaamheid. Daarbij staat constant de vraag centraal hoe het welzijn van de dieren nog verder vergroot kan worden en worden de ontwikkelingen rond food security nauwlettend in het oog gehouden.

Jan Overeem,
Manager Poultry Innovation Lab en MBO docent

Anne-Jo Smits,
Projectmanager PEC

Peter van de Beek,
Projectmedewerker PEC

Jan Vogel,
coördinator Aeres Training Centre International

Wendy Louwen,
Communicatie

Laura Star,
Lector Precisievoeding en Duurzame Pluimveehouderij

Specialisme : Onderzoek, Pluimveevoeding, Gezondheid, Welzijn, Duurzaamheid

Jasper Heerkens,
HBO onderzoeker en docent

Mijn focus ligt met name op huisvesting & welzijn van pluimvee, alsook de toepassing van insecten in de pluimveehouderij.
Internationaal ben ik actief in de omschakeling van batterijkooien naar scharrelsystemen (cage-free transition) in m.n. Zuid-Oost Azië.

Sander Lourens,
pluimveeonderzoek & onderwijs

Ik hou me het liefst bezig met projecten in de pluimveevleesketen die erop gericht zijn om de technische en economische prestaties van de keten te verbeteren. Dat begint vaak bij het verbeteren van de kwaliteit van broedeieren en eendagskuikens waardoor de prestatie en slachtkwaliteit ook verbeterd. Informatie uitwisseling in de keten doet vervolgens de faalkosten aanzienlijk verminderen.

Noa van Leuffen,
Docent Onderzoeker Duurzame Pluimveehouderij