Nieuwsbrief november 2022

Date

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft het webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Dit webinar was speciaal georganiseerd voor erfbetreders. De webinar is hieronder terug te kijken.

Tekst gaat verder onder de video. (Webinar start op 4:40)

Het webinar werd geleid door Kees de Jong (AVINED). Francisca Velkers (Universiteit Utrecht) heeft de kijkers meegenomen in de kenmerken van vogelgriep en praktische aandachtspunten over bioveiligheid meegegeven. Jan Vroegindeweij (COBK) heeft Theo Bos (pluimveehouder) geïnterviewd over hoe het is als pluimveehouder als je bedrijf getroffen wordt door vogelgriep en welke rol hij ziet voor de erfbetreders. Thijs Manders (KNMvD) keek aan de hand van ingevulde stellingen naar praktische tips om het gesprek over bioveiligheid aan te gaan. Het webinar is afgesloten met een vragenronde met veel vragen vanuit de kijkers en een tegeltjeswijsheid: ‘Het mag best schuren om samen de gezamenlijke vijand, vogelgriep, te bestrijden’.

Code Refarm

Het lectoraat Duurzame Pluimveehouderij in een Circulaire Bedrijfsvoering van Aeres Hogeschool Dronten (Aeres) en het Poultry Expertise Centre (PEC) zijn actief in het internationale project “Code: Re-farm”. Dit project wil een eerste stap zetten in het achterhalen van het verband tussen intrinsieke kwaliteit en productiesystemen voor pluimvee. Hiervoor gaat Aeres pilots uitvoeren met verschillende soorten vleeskuiken en leghennen houderij systemen, dit zijn onder andere (1) intensieve, (2) extensieve en (3) dubbel doel pluimveehouderij systemen. Elk systeem zal worden beoordeeld op:

  • Diergezondheids- en welzijnskenmerken,
  • De opbrengst van de eieren en het vlees,
  • De uiterlijke kenmerken van de eieren en het vlees en
  • De inwendige kwaliteit van het vlees of de eieren op basis van voedingswaarde, hygiëne/veiligheid, algemene smaak en andere zintuigelijke kenmerken.

Tekst gaat verder onder de foto:

In dit project werken wij samen met partners uit acht verschillende landen. In november vond een bijeenkomst met alle (inter-)nationale partners in Rome plaats. De onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a.: uitleg over instrumenten die analyses op ei kwaliteit uitvoeren, het gebruik van auditieve signalen voor het meten van pluimvee welzijn en het gebruik van artificiële intelligentie om gezondheid, gedrag en welzijn te meten.

Lees meer over Code Refarm:

PEC op bezoek in Georgia en presentatie op Poultry Tech Summit

Van 27 oktober tot 3 november heeft Anne-Jo Smits als projectmanager van het Poultry Expertise Centre (PEC) een bezoek gebracht aan de staat Georgia in de VS. Zij was uitgenodigd om samen met Van Ravenhorst Transportsolutions en pluimveetransporteur Mantrans het project 'Cool Pluimvee Transport' te presenteren op de Poultry Tech Summit in Atlanta.

Tekst gaat verder onder de foto:

Daarnaast was het bezoek ook bedoeld om het netwerk in de Amerikaanse pluimveesector uit te breiden van eerdere (tegen-)bezoeken en om samenwerkingskansen voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden te ontdekken. De staat Georgia kenmerkt zich door een relatief hoge concentratie van vleeskuiken- en ouderdierbedrijven. Pluimveeproductie is de grootste sector van Georgia. Tijdens het verblijf in Georgia heeft Anne-Jo samen met plaatsvervangend Consul-Generaal van Nederland in Atlanta, Laurens van Doeveren, verschillende technische scholen bezocht. Deze scholen hebben programma's in tuinbouw, stadslandbouw, pluimvee, de verwerkende industrie en/of techniek. Mogelijkheden om met Nederlandse onderwijspartijen samen te werken liggen er op het gebied van curriculum ontwikkeling, lesmethoden en uitwisseling van studenten. De komende tijd wordt dit door Aeres verder uitgewerkt.

Een Engelstalig verslag is op aanvraag verkrijgbaar.

Landbouwraden Ministerie LNV op bezoek bij Aeres en PEC

Op 1 november heeft Aeres en het Poultry Expertise Centre bezoek gehad vanuit Den Haag. Zo’n 30 lokale adviseurs van Landbouwraden van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselveiligheid brachten een bezoek aan de campus in Barneveld.

Tekst gaat verder onder de foto:

Bastiaan Pellikaan, voorzitter raad van bestuur van Aeres, verwelkomde de groep op de locatie. De groep bestond uit agrarische adviseurs uit landen van over de hele wereld. In hun land adviseren zij de landbouwraden van het ministerie voor de beleidsvoering.

Peter van de Beek van het Poultry Expertise Centre gaf een voorlichting over PEC en de projecten die we doen, met name gericht op internationale samenwerkingen op het gebied van kennisoverdracht, praktijkonderzoek en innovaties.

Lees het complete verslag via onderstaande knop