Nieuwsbrief 11 maart 2022

Date

Vacature projectmedewerker Poultry Expertise Centre

Als projectmedewerker PEC voer je onder leiding van de projectleiding (businessmanager resp. projectmanager/-leider) werkzaamheden uit in diverse kennis-, onderzoeks- en innovatieprojecten van PEC. Je rapporteert aan de businessmanager van PEC. Je werkt projectmatig samen met PEC collega's en experts vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Werkzaamheden zijn o.a.:

  • Ontwikkelen van educatief materiaal, bv. e-learning modules
  • Schrijven en ontwikkelen van inhoudelijke teksten, met name gericht op de pluimveehouderij
  • Schrijven van projectvoorstellen en rapportages
  • Uitvoeren van presentaties, onderwijs en allerlei andere vormen van kennisoverdracht (zoals excursies en bezoeken)
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen

Lees hier de complete informatie over de vacature

De vacature sluit op 21 maart a.s. en de eerste gespreksronde vindt plaats op 28 maart a.s. Dus wees er snel bij!

Tekst gaat verder onder de foto:

Burgemeester Luteijn reikt Koninklijke onderscheiding uit aan Eltjo Bethlehem bij afscheid PEC

Eltjo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester van Barneveld, Jan Luteijn, heeft Eltjo op vrijdag 25 februari de versierselen overhandigd die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding gebeurde tijdens een verrassingsbijeenkomst bij het Poultry Expertise Centrum (PEC) bij Aeres in Barneveld. Eltjo Bethlehem is heel betrokken bij initiatieven om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige pluimveesector. Duurzaamheid en dierenwelzijn zijn voor hem kernbegrippen.

In 2017 werd een Fipronil Meldpunt in het leven geroepen om ondersteuning te bieden aan pluimveehouders in de Gelderse Vallei die getroffen werden door de plotseling voordoende fipronilcrisis. Het meldpunt maakte gebruik van de menskracht en de infrastructuur van het PEC, die van onschatbare waarde bleek tijdens deze grote crisis. Eltjo was één van de drijvende krachten achter dit meldpunt.

Lees hier het complete bericht uit de Barneveldse Krant

Tekst gaat verder onder de foto:

PEC bezoekt IPPE (International Production & Processing Expo)

  Van 25 tot 27 januari vond in Atlanta in de Verenigde Staten, de IPPE (International Production & Processing Expo) plaats. Oud-businessmanager Eltjo Bethlehem en projectmanager Anne-Jo Smits hebben deze beurs bezocht op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Washington en het Nederlandse Consul Generaal in Atlanta.

Tijdens de beurs hebben Eltjo en Anne-Jo verschillende Nederlandse bedrijven bezocht die op de beurs aanwezig waren. Voorafgaand aan de beurs vonden er twee bijeenkomsten plaats op het Consul Generaal. De 1e was met vertegenwoordigers van de internationale ontwikkelingen afdeling van de staat Georgia en vertegenwoordigers van de pluimvee afdeling van de Universiteit van Georgia en van Georgia Tech. De tweede was met Gerry Black, commissioner landbouw van de staat Georgia. Bij beide bijeenkomsten heeft het PEC de Nederlandse pluimveesector en haar innovatiekracht gepresenteerd onder de titel ‘The Dutch Way: Innovation by Cooperation’.

Lees hier het complete verslag

Tekst gaat verder onder de foto:

Van onze partner Hato

Waarom overstappen van TL naar LED-verlichting?

Hoewel led-verlichting de afgelopen jaar flink in opkomst is binnen de pluimveesector, is er nog steeds een groot aantal stallen ingericht met tl-verlichting.

Het overstappen van tl-verlichting naar goede led-verlichting draagt bij aan betere bedrijfsresultaten. Er zijn echter meer redenen om over te stappen.

Lees er hier alles over