Trainingsbedrijf Barneveld

Resultaat van dit project is een (innovatieve) pluimveestal, het Poultry Innovation Lab. Deze stal fungeert als trainingsshowcase voor alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het pluimvee, nationaal en internationaal. Dus alle doelgroepen van het Poultry Expertise Centre. Hierbij is uitgangspunt, dat het hierbij niet gaat om een kopie van datgene, wat in de echte praktijk al bestaat. In de stal zitten innovaties op onderwijskundig en pluimvee-inhoudelijk gebied. Alle stakeholders (bedrijfsleven en kennisinstellingen) spelen een rol bij het ontwerp en het tot stand komen (bouw, inrichting) van het trainingsbedrijf.

Projectleiding: Aeres Training Centre International (Eltjo Bethlehem)