Kansen in de pluimveesector in Servië: interesse in een PIB-cluster?

Date

Uit een marktonderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Servië kansen biedt voor Nederlandse pluimveebedrijven. Servië krijgt waarschijnlijk goedkeuring om kippenvlees en eieren naar de EU te exporteren. Dat is interessant voor Servische producenten én voor de Nederlandse sector.

De komende jaren liggen er vooral kansen op het gebied van:

  • overdracht van technologie, gericht op het verlagen van productiekosten;
  • verbeterde voederconversie;
  • technologie en managementadvies bij het overgaan naar kooivrije huisvesting.

Lees meer over de sector en download het marktrapport 'De Pluimveesector in Servië'.

Sterker door samenwerking

Het Poultry Expertise Centre, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen, wil een Partners for International Business (PIB)-programma aanvragen. Dit programma zou u de mogelijkheid bieden om uw internationale ambities te realiseren in een publiek-private samenwerking. In dit zogenoemde PIB-cluster, samen met andere bedrijven én de Nederlandse overheid, komt uw bedrijf sterker te staan.

PIB-cluster

Met een actieplan van 2 tot 3 jaar willen wij de Nederlandse pluimveesector zo goed mogelijk positioneren in de regio. Het programma moet zich ook richten op het vergroten van de duurzaamheid op economisch, sociaal en ecologisch vlak, afgestemd op de lokale omstandigheden. Het PIB-cluster wil zich richten op de pluimveehouderij en de onderwerpen dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.

Op dit moment hebben bedrijven gericht op hygiëne en antibioticareductie, voeradditieven en premixen en diergezondheidsprogramma's hun interesse kenbaar gemaakt. Nu zijn wij op zoek naar meer partners op het gebied van bijvoorbeeld apparatuur, ventilatie, vaccinatie, automatisering en mestverwerking. 

Heeft u interesse?

Heeft u interesse om zich bij dit PIB-cluster te voegen? Of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met:

Anne-Jo Smits, Poultry Expertise Centre
E: a.smits@aeres.nl
T: 06 11 81 42 03

In opdracht van:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kijk hier voor meer informatie.