Inzet op bedrijfshygiëne onverminderd belangrijk om insleep vogelgriep te voorkomen. Rapport vogelgriep uitgereikt aan gedeputeerde Harold zoet.

Date

Inzet op bedrijfshygiëne onverminderd belangrijk om insleep vogelgriep te voorkomen.

Barnveld, 4 april 2024

Recent is de ophokplicht in het grootste deel van Nederland opgeheven. De dreiging van vogelgriepuitbraken blijft echter aanwezig: in andere Europese landen zijn er nog met regelmaat uitbraken en binnen Nederland worden regelmatig met vogelgriepvirus besmette dieren in de natuur aangetroffen. Inzet op bedrijfshygiëne blijft voor de veehouderij dus onverminderd belangrijk, om van de verschillende infectieroutes het risico op insleep te verlagen.

Het Poultry Expertise Centre is, op verzoek van de provincie Gelderland, in 2023 aan de slag gegaan met innovaties en communicatie om pluimveeveehouders, adviseurs en andere bezoekers op het bedrijf, meer praktische mogelijkheden te geven om insleep van vogelgriep te voorkomen. Van de werkzaamheden is een rapportage gemaakt die aangeboden is aan Gedeputeerde Harold Zoet door Jan Workamp en Anne-Jo Smits van het Poultry Expertise Centre.

In het rapport wordt gewezen op het belang van het op peil houden van bedrijfshygiëne, ook als er definitief gevaccineerd kan gaan worden. Als namelijk een gevaccineerd koppel toch met het virus besmet zou raken, betekent dat, volgens de huidige Europese regelgeving, de koppel toch geruimd moet worden. Daarom moet er blijvend aandacht zijn voor het belang van bedrijfshygiëne op de pluimveehouderijbedrijven, waar ook adviseurs van pluimveehouders een grote rol in kunnen en moeten spelen. Ideeën voor technische innovaties om risico’s van insleep te verkleinen zijn er. Het testen hiervan en het toepassen van succesvolle maatregelen verdient extra stimulans vanuit de overheid en de sector in termen van bewustwording, gerichte advisering en financiële ondersteuning. Eén perspectief vol lijkende techniek wordt in een apart onderzoekstraject, door Royal GD, beproefd op werking in het inactiveren van virusdeeltjes.