Ontwikkeling landelijke pluimveeopleiding

Doel van het project is het ontwikkelen van een modulaire, doorlopende leerlijn MBO en eerste twee jaar HBO waarin de pluimveeketen centraal staat en die aantrekkelijk is voor niet-traditionele doelgroepen van het agrarisch onderwijs zoals dierverzorgers, paraveterinairen en technici.

De leerlijn wordt opgezet in overleg met Aeres Hogeschool, ROC A12, AOC Oost, AOC de Groene Welle en Citaverde. Voordelen van deze doorlopende leerlijn zijn:

  • betere behandeling van de groeiende technische inhoud (smart farming voor milieu en dierenwelzijn) op bedrijfsniveau;
  • beter voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven (kwantitatief en kwalitatief);
  • groter draagvlak voor de landelijke pluimveeopleiding (duurzaamheid);
  • positieve invloed van samen leren van HBO en MBO studenten;
  • deelnemers leren omgaan met verschillende waarden patronen, wat van belang is om de sector beter te laten voldoen aan behoeften van consument en maatschappij.

Het project heeft als onderdelen:

  1. ontwikkelen van de leerlijn (Nederlandstalig met vertaalslag naar Engelstalig)
  2. deskundigheidsbevordering
  3. publicatie van de materialen

Projectleiding: Aeres VMBO/MBO Barneveld, (Harm Holleman)