Onderzoek dierenwelzijn

Dit onderzoek heeft als onderwerp het dilemma van dierenwelzijn (in dit geval de vrije uitloopsystemen bij pluimvee) versus voedselveiligheid/diergezondheid en (het gevaar van) zoönosen. Diverse doelgroepen (pluimveehouders, dierenartsen, burgers) zijn betrokken bij het onderzoek.

Het onderzoek bestaat enerzijds uit een literatuuronderzoek, anderzijds uit een enquête die resulteren in een analytisch rapport met conclusies. Dit wordt uitgevoerd door Mariska van Asselt van de Aeres Hogeschool. Bekijk de eerste bevindingen, toegelicht in de TED van 1 april 2014.