Leerstoel diervriendelijk doden

De buitengewone leerstoel 'Innovatieve methoden voor het doden van landbouwhuisdieren in de bedrijfskolom met inachtneming van het dierenwelzijn' richt zich op het ontwikkelen van aanvaardbare methoden voor euthanasie van zieke en wrakke dieren op het boerenbedrijf. Vanuit de leerstoel zal ook een bijdrage worden gegeven aan het verder ontwikkelen van de Europese regelgeving op dit gebied, zodat de nieuwe methoden ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden. Dit moet resulteren in een aantal innovatieve exportproducten van Nederlandse bedrijven. Een verwant aandachtsgebied is het ontwikkelen en publiceren van methoden voor grootschalige ruimingen bij de uitbraak van besmettelijke dierenziekten, zowel in Europa als elders ter wereld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met internationale organisaties als FAO, OIE en WHO en bevordert de mondiale voedselveiligheid.