Centrum Innovatief Vakmanschap

Het Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en MBO-scholen samenwerken om een voldoende aantal leerlingen en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui.

Hiertoe heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) Aeres als penvoerder en trekker, de opdracht gegeven het voorstel voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food uit te werken naar een volwaardig businessplan.

Dit businessplan voorziet onder andere in acht 'Meeting Points': vier voor Agri, vier voor Food. De Meeting Points zijn regionale en sectorale consortia van bedrijven en scholen, die samen zorgen voor krachtige, uitdagende leeromgevingen die het beste in de deelnemers naar voren halen.

Één van de Meeting Points is het Meeting Point Pluimveehouderij. Hierbinnen worden bestaande opleidingen verder uitgebouwd en aangevuld met speciale modules voor studenten in het technisch onderwijs (op het gebied bouw, ict en mechatronica) en niet-productierichtingen van het agrarisch onderwijs (Diveto en Paraveterinair) ontwikkeld.

Projectleiding: Groenhorst College Barneveld (Harm Holleman)

CIV

Kijk voor meer informatie op de website van het CIV

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri en Food