Het hoger agrarisch onderwijs wil bijdragen aan de innovatie van het beroepenveld en het onderwijs dat daarvoor opleidt. Hiervoor zijn Centres of Expertise (CoE) opgericht. Dit zijn publiek-private samenwerkingsverbanden van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Hierbinnen werkt het HBO aan kennisontwikkeling via onderzoek en projecten, en vertaalt het wetenschappelijke en/of theoretische kennis naar toepassing in de praktijk. Kijk voor meer informatie op www.aereshogeschool.nl.