Onderweg met Cool Pluimveetransport

Date

Een aantal jaren geleden hadden Dick van Ravenhorst van Ravenhorst Transportsolutions en Frank Mandersloot van Mantrans BV het idee om het transport van (slacht)pluimvee op een andere manier te gaan verzorgen, onder andere om het dierwelzijn te verhogen

Ondanks verschillende uitdagingen, er zijn bijvoorbeeld weinig subsidieregelingen voor innovatie in transport, bleven Dick en Frank denken in kansen. Ze zochten contact met het Poultry Expertise Centre (PEC) om een globaal plan te bespreken. PEC is in haar 10-jarig bestaan altijd een verbinder geweest tussen de pluimveesector, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Innovatie is één van de speerpunten van PEC en gezamenlijk is het idee ontstaan om een voorstel te schrijven voor de EFRO-REACT regeling. “Bij PEC denken we altijd in kansen en verbindingen om innovatie verder te krijgen.” aldus Anne-Jo Smits, projectmanager van PEC. Van Ravenhorst heeft meer dan 30 jaar ervaring in de pluimveesector en met de kennis van Frank Mandersloot van Mantrans die al jaren, in geheel Europa transport verzorgd, werd een gezamenlijk plan geschreven wat groen en innovatief moest zijn, maar ook zou zorgen voor een versterking in de regio. Regio Foodvalley heeft ondersteund in de ontwikkeling van het plan, en het Ministerie van LNV en de organisatie Eyes on Animals hebben letters of support toegevoegd aan het plan.

Het voorstel werd goedgekeurd, en de ontwikkeling van de trailer kon verder gaan. In 2022 werd de eerste demotrailer gebouwd. De uitdagingen hierbij waren onder andere het behoud van dieraantallen, de luchtverdeling en de koeling. Er werd gekeken naar CO2 koeling, wat een duurzame optie kan zijn maar de beschikbaarheid onderweg kon niet worden gegarandeerd. Er werd daarom gekozen voor actieve koeling door middel van freon. Met deze keuze kwamen er weer andere ontwikkelingsvragen. “De geconditioneerde vrachtwagen is ontworpen voor gesloten diervervoer, maar om het dierwelzijn te verhogen, moest er goed nagedacht worden over de luchtverdeling” vertelt Frank. “Mantrans BV is een vervoerder van diverse maten containers en voor alle soorten maten moet het in orde zijn” vertelt Frank.

“De techniek was er, maar het moest ook marktconform gebruikt kunnen worden”, vult Dick aan. Bij innovatie is het belangrijk om te denken in verbreding niet alleen binnen de Nederlandse markt maar ook in de buitenlandse, zo was er interesse vanuit de Verenigde Staten. De basistechniek was al snel, maar de luchtverdeling bleef een grote uitdaging. Uiteindelijk is er gekozen voor een ventilatie oplossing waarbij de lucht via een in de zeilen geïntegreerd kanaal op een optimale manier bij de kuikens terecht komt.

De eerste AirCool Trailer is in een beperkte kring van klanten in binnen- en buitenland getest. Met partijen was er regelmatig overleg om zaken bij te schaven en verder door te ontwikkelen. De ventilatie bleek betrouwbaar en dat maakt bij vervoer van pluimvee het verschil. Het kostte tijd om de ventilatie geschikt te maken voor de verschillende containersystemen die verschillende slachterijen hebben

In de AirCool trailer kon door de geconditioneerde ventilatie gezorgd worden voor een optimaal klimaat met droge lucht. Dit gaf bij klanten de doorslag om mee te gaan in het project, de ontwikkeling was transparant. Er is een modulair systeem toegepast; in koude gebieden is er verwarming mogelijk, in warme gebieden koeling. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van dezelfde luchtstromen. Dat er zowel koeling als verwarming mogelijk is, maakt het tot een compleet systeem.

Op de VIV 2022 is de AirCool Trailer voor het eerst gepresenteerd aan de sector. (zie foto’s). Ook vanuit Amerika en Canada is interesse, vandaar dat de trailer gepresenteerd is tijdens de IPPE in Atlanta en op de Poultry Tech Summit. Het project was groter dan eerste instantie gedacht en de lat is hoog gelegd, de subsidie heeft de ontwikkeling kunnen versnellen.

Praktijkonderzoek Cool Pluimveetransport

Tijdens de testperiode van de ontwikkelde ‘Aircool trailer’ heeft praktijkonderzoek plaatsgevonden. Focus lag op het monitoren van klimaatomstandigheden, dierenwelzijn en gezondheid van vleeskuikens tijdens transport in de geconditioneerde trailer. Onderzoek naar transport van pluimvee is summier, en focust met name op klimaat in de trailer en niet op het dier zelf. In dit project is gefocust het dier en is gekozen om dat te doen door middel van het monitoren van het geluid dat de kippen produceren. Het onderzoek had tot doel objectieve en valide gegevens en resultaten te verkrijgen over de effectiviteit en impact van de geconditioneerde trailer. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met het Amerikaanse bedrijf AudioT, gespecialiseerd in het gebruik van akoestiek, machine learning en signaalverwerking bij pluimveehouderij monitoring. Voor dit onderzoek werden de audio-analytische vaardigheden van AudioT toegepast op transport.

Onderzoeksopzet

Tijdens de onderzoeksperiode in het project Cool Poultry Transport zijn in Nederland vier ritten op audio opgenomen: twee ritten met een traditionele trailer, twee met de nieuwe geconditioneerde AirCool-trailer van van Ravenhorst. De aanhangwagens zijn geregistreerd wanneer ze leeg naar de boerderij reden en wanneer ze vol met kip terugreden naar het slachthuis. De tochten duurden twee tot drie uur. Per trailer werden twee recorders geplaatst, één voorin de trailer, in de 2e stapel containers, één achterin de trailer, in de 8e of 9e stapel containers. Beide recorders waren midden op de trailer bevestigd. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Poultry Expertise Centre, de data zijn verzameld door onderzoekers van Aeres Hogeschool en de data zijn geanalyseerd door AudioT.

Conclusies

Er werd vastgesteld dat beide trailers erg stil waren en dat er geen tekenen van stress werden gevonden. Tijdens de opnametijd waren verschillende activiteiten te onderscheiden, zoals het laden en lossen van de vrachtwagen, al was er wel behoorlijk wat achtergrondgeluid, wind en mechanische geluiden. Om deze achtergrondgeluiden te identificeren zijn de ritten zonder kuikens gebruikt, zodat deze kunnen worden uitgesloten als de vrachtwagens vol zijn. Mechanische geluiden zullen echter verschillen tussen lege en volle vrachtwagens, vanwege het gewicht van de containers. Uit het onderzoek lijkt het dat de kippen in de AirCool-truck iets rustiger waren, maar het onderzoek kent een beperkt aantal ritten, waardoor het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken.

Voorstel volgende fase onderzoek Cool Poultry Transport

Het plan voor vervolgonderzoek is gericht op de vraag ‘Wat is het effect van verschillende transportwijzen van pluimveetransport van boerderij naar slachthuis op het welzijn van de kippen?’ Vervolgonderzoek kan zich richten op de gevolgen van meer extremere weersomstandigheden. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in Nederland, dat bekend staat om zijn gematigde klimaat en onder aangename omstandigheden. Om de effecten van meer extremere omstandigheden te testen zouden meer ritten naar of in het buitenland gevolgd moeten worden. Daarom wordt voor het vervolg gezocht naar andere landen om ritten te volgen. Om de onderzoeksresultaten internationaal toepasbaar te maken, moeten er meer diverse manieren van transport worden toegepast. Ook worden andere mogelijkheden voor welzijn monitoring verkend, zoals het maken van warmtebeelden.

Van Ravenhorst Transportsolutions

Ravenhorst Transportsolutions ontwerpt en bouwt transportoplossingen voor de pluimveewereld waarbij transportefficiency en dierenwelzijn hand in hand gaan. De onderneming heeft een wereldwijde klantenkring in met name het geconditioneerd transport op basis van eigen ontwikkelingen op het gebied van ventilatie, koeling en klimaatregeling.

Mantrans

Met ruim 40 jaar ervaring in internationale pluimveetransport is Mantrans BV een betrouwbare speler in de markt. Met een uitgebreid en zeer geavanceerd wagenpark verzorgen zij efficiënt en diervriendelijk transport. Mantrans vervoert alle mogelijke soorten pluimvee. Diervriendelijkheid staat voorop in hun pluimveetransport. Zij lopen voorop als het gaat om hygiene-eisen. Dat zorgt ervoor ze 100% garant kunnen staan voor schoon en veilig transport van het pluimvee.

Poultry Expertise Centre (PEC)

Binnen het PEC wordt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van studenten, ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de sector, maar ook voor na- en bijscholing. Er is veel aandacht voor ontwikkelingen als duurzaamheid.

Bij PEC vindt er praktijkonderzoek, kennisoverdracht en innovatie plaats. Daarbij staat constant de vraag centraal hoe het welzijn van de dieren nog verder verbeterd kan worden en worden de ontwikkelingen rond food security en productkwaliteit nauwlettend in het oog gehouden.

In het onderzoek Cool Pluimveetransport is samengewerkt met het Lectoraat Duurzame Pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering