Wormbeheersing bij leghennen

Date

Het project Wormbeheersing bij leghennen loopt nu ruim een jaar. Hoewel er nogal wat opstartproblemen waren, begint het project nu goed te lopen en komen de eerste resultaten naar voren. Deze willen we graag met de deelnemende pluimveehouders, hun erfbetreders, pluimveedierenartsen en overige betrokkenen van het project delen.

Thea van Niekerk, onderzoeker legpluimvee en projectleider, zal een kort overzicht geven van de stand van zaken.

Naast resultaten, zijn er ook veel vragen. Vooral alternatieve behandelingen tegen wormen staan in de belangstelling.

Maria Groot heeft zich als onderzoeker jarenlang bezig gehouden met alternatieve middelen in de veehouderij. Zij is auteur van het Stalboekje Pluimvee 2017: Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten. Hoewel Maria sinds juni van haar pensioen geniet, hebben we haar bereid gevonden om nog éénmaal haar kennis met ons te delen.

Na afloop van Maria’s presentatie is er ruim de gelegenheid tot vragen en discussie. We hopen op deze manier een levendige uitwisseling van kennis tussen alle deelnemers aan het project te krijgen.

Het programma is als volgt:

13.30 uur: inloop met koffie/cake

14.00 uur: welkom door Eltjo Bethlehem, businessmanager van Poultry Expertise Centre

14.05 uur: stand van zaken project door Thea van Niekerk,

14.30 uur 15.45 uur: presentatie Maria Groot over alternatieve middelen en gelegenheid tot het stellen van vragen over middelen en discussie

15.45 -16.00 uur: wensen deelnemers voor volgende bijeenkomst

16.00 uur: afsluiting door Eltjo Bethlehem en napraten met een borrel en hapjes.

Graag zien wij uw komst tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Team wormbeheersing

Facts & figures:

Wanneer: 28 september van 13.30 - 17.00 uur

Waar: Aeres MBO Barneveld, Barnseweg 3 in Barneveld