VENIK 15 jaar Insecten voor Feed en Food in Nederland

Date

Op vrijdag 14 april vierde VENIK (Verenigde Nederlandse Insecten Kwekers) ‘15 jaar Insecten voor Feed en Food in Nederland’ bij Aeres Barneveld. Tijdens deze insectendag waren er verschillende lezingen, workshops, een bedrijvenmarkt en excursies naar de insectenkwekers in het Insect Experience Centre.

De dag werd geopend door de directeur van Animal Sciences WUR, dr. ir. Ernst van den Ende, waarna Henk Lommers van het Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit het woord nam over het belang van de insectensector. In de ochtend waren er drie verschillende workshops: Insecten als petfood, de consument en insectenvoeding, en techniek in de insectenkweek. De bedrijvenmarkt bestond uit een expo van zo’n 20 bedrijven die bij de insectensector betrokken zijn. 

Het middagprogramma

bestond uit een twaalftal lezingen, waarbij praktisch alle aspecten van de insectenkweek aan bod kwamen. Zo waren er lezingen over de toepassingen voor frass, over het welzijn van insecten, over gezondheid, milieu en vergunningen. Maar ook in relatie met pluimvee, zoals: ‘Insecten voerproeven met kippen, leghennen en vis’ door dr. ing. T. Veldkamp, onderzoeker diervoeding bij Wageningen Livestock Research of ‘Toegevoegde waarde van insecten in de pluimveeketen’ door Laura Star, lector op de Aeres Hogeschool. In de middag was er ook gelegenheid om de faciliteiten in het Poultry Innovation Lab en het Insect Experience Centre te bekijken, een gelegenheid waar zo’n 70 mensen gebruik van maakten.

Tekst gaat verder onder de foto

Het evenement was drukbezocht:

er waren rond de 150 deelnemers vanuit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek. Het event werd afgesloten met een feestelijke netwerkborrel. Het Poultry Expertise Centre was actief betrokken bij deze dag, onder andere met een eigen stand op de bedrijvenmarkt en het faciliteren van rondleidingen in het Poultry Innovation Lab en het Insect Experience Centre.

Tekst gaat verder onder de foto

Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met het Network for Insect Knowledge (NIK), Wageningen University & Research, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en New Generation Nutrition.