Training of Trainers in Jogjakarta

Date

Docent-onderzoeker Jasper Heerkens en docente Jolanda Stolk van Aeres Hogeschool Dronten hebben in Jogjakarta een Training-of-Trainers (ToT) verzorgd in het nieuwe ‘Cage-Free Innovation and Welfare Hub’ nabij Jogjakarta (Indonesië).

Gedurende de training (6-11 februari) lag de focus op dierenwelzijn, huisvesting, management, bedrijfshygiëne, gezondheid, genetica en marktontwikkeling gericht op kooivrije leghennen, alsook op het geven van praktijkonderwijs. De training bestond uit theoretische en praktische sessies, waaronder bezoeken aan een plaatselijke boerderij, metingen aan stallen, gezondheids- en gedragsobservaties van leghennen en praktijkgerichte leeractiviteiten.

Aanleiding voor het opzetten van het training centrum is dat er ook in Azië een groeiende vraag naar kooivrije (cage-free) eieren is. Dit opleidingscentrum in Indonesië is opgericht om Aziatische pluimveehouders de opleiding en de instrumenten te bieden om over te schakelen op duurzame, kooivrije productie met behoud van een concurrentievoordeel. Het training centrum is tevens een modelboerderij en een hub (netwerk) waar regelmatig ter plaatse opleidingen en korte cursussen georganiseerd zullen worden voor producenten en andere belanghebbenden uit de sector.

Tekst gaat verder onder de foto

Onder leiding van Global Food Partners, Universitas Gadjah Mada (Faculty Animal Sciences, Jogjakarta) en Aeres Hogeschool Dronten heeft een netwerk van deskundigen op het gebied van kooivrije productie de handen ineen geslagen om zowel het trainingscentrum alsook de ToT te realiseren. Hierbij zijn ook gevestigde namen uit de Nederlandse pluimveesector betrokken. Zo hebben Vencomatic en HATO de huisvesting en verlichting geleverd en Hotraco de klimaat- en ventilatie apparatuur. Hendrix Genetics is de leverancier van de hennen en zal ook technische begeleiding verzorgen tijdens de opfok en wanneer de hennen in het de stal komen. Ook hebben Vencomatic, HATO en Hendrix Genetics sessies verzorgd tijdens de ToT. VievePharm draagt bij middels hun producten ter bevordering van de gezondheid van de hennen.

De deelnemers van de ToT kwamen uit verschillende landen in de regio (Indonesië, Maleisië, Filipijnen, India, China en Singapore) en bestond uit docenten, technische specialisten, consultants, leghennen coöperaties en pluimveehouders. De insteek was om zowel inhoudelijke kennis te delen maar ook om de deelnemers te trainen hoe ze de nieuwe kennis en vaardigheden op een praktische wijze (praktijkonderwijs) kunnen overdragen op pluimveehouders. Praktijkonderwijs past doorgaans namelijk beter bij de doelgroep waar de kennis aan overgedragen zal gaan worden. Ontwerp voor deze week was vooral samenwerkend leren vanuit de praktijk en geen seminar setting. Deze benadering bleek een goede keuze gezien de positieve reacties en actieve participatie van de deelnemers.

Tekst gaat verder onder de foto

Doordat de deelnemersgroep bestond uit personen uit verschillende culturen, en met wisselende kennis en kunde, was het belangrijk dat de eenieder zich op zijn gemak voelde en de lessen goed kon volgen. Door ook gebruik te maken van ‘luchtige’ onderdelen (‘energizers’ en ‘day closures’) was er al na de eerste dag een zeer prettige sfeer en groepsgevoel ontstaan. Zo was er een verlegen en bescheiden pluimveehouder die al snel vol enthousiasme haantje de voorste was als het aankwam op praktische zaken en daarbij de professor de fijne kneepjes van het vak uitlegde. Een ander voorbeeld is hoe vertegenwoordigers van pluimvee coöperaties uit India en de Filipijnen elkaar goed wisten te vinden en vrijelijk hun uitdagingen deelde.

Op dit moment (februari 2023) zit het eerste koppel nog in de opfok en zullen deze medio mei in het trainingscentrum opgezet worden. In juni zal een 2e jaars student van de Aeres Hogeschool van de pluimvee opleiding enkele weken de stal ter plekke gaan begeleiden.

Citaten die vooraf door GFP en Aeres reeds werden geuit benadrukken nogmaals de essentie en insteek van dit initiatief.

"Producenten in Azië zien de marktmogelijkheden voor kooivrije eierproductie snel toenemen en hebben baat bij een lokale, praktijkgerichte opleiding om hun overgang naar kooivrije systemen te ondersteunen", aldus Elissa Lane, Chief Executive Officer van GFP. "De huidige wereldwijde crisis heeft er ook toe geleid dat de industrie zich meer richt op betere bioveiligheid en gezondheidsmanagementpraktijken op de boerderij, die een drastisch effect kunnen hebben op de volksgezondheid. We zijn verheugd om met Aeres en andere deskundigen uit de sector samen te werken om boeren met deze noodzakelijke vaardigheden uit te rusten en hun succes op lange termijn in de kooivrije eierproductie in de regio te verzekeren."

"De landbouwsector is niet alleen een van de oudste die de mensheid kent, maar is ook altijd een zeer dynamische en innovatieve sector geweest. De wereldwijde kooivrije transitie is een voorbeeld van de dynamiek die in de veehouderijsector te zien is," aldus Jasper Heerkens, onderzoeker en docent pluimvee bij Aeres. "Bij Aeres willen we bijdragen aan een gezonde veehouderijsector die op een duurzame manier voedsel produceert en distribueert, met kansen en respect voor mens, dier en natuur, en de kwaliteit van leven verbetert. Daarvoor zijn deskundige, flexibele en ondernemende professionals nodig met een balans tussen economische, ecologische en sociale belangen."