Studenten presenteren resultaten onderzoek Academic Consultancy Training

Date

Afgelopen vrijdag heeft een groep studenten van Wageningen University & Research de resultaten gepresenteerd van hun onderzoek voor het vak Academic Consultancy Training. De master-studenten, afkomstig van diverse studierichtingen, hebben onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van verschillende strooiselmaterialen.

Afgelopen vrijdag heeft een groep studenten van Wageningen University & Research de resultaten gepresenteerd van hun onderzoek voor het vak Academic Consultancy Training. De master-studenten, afkomstig van diverse studierichtingen, hebben onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van verschillende strooiselmaterialen. Dit naar aanleiding van een aanmelding voor Boer aan het Roer (Regiodeal Foodvalley) om turf te gebruiken als strooisel om ammoniakemissies te reduceren in de vleeskuikenstal. We testen dit op dit moment bij Proefbedrijf Geel, maar wilden ook weten, hoe duurzaam is het gebruik van turf t.o.v. andere strooiselmaterialen, welke andere strooiselmaterialen hebben mogelijk een emissiereducerende werking en wat zijn de voor- en nadelen van deze strooiselmaterialen. Het studententeam kwam tot de conclusie dat geen enkel strooiselmateriaal op elk aspect van duurzaamheid (milieu, dierwelzijn, financiën) alleen maar positief scoort, en dat bij de keuze een afweging gemaakt moet worden welke aspecten in de specifieke situatie, bijvoorbeeld bij te hoog aandeel voetzool laesies, het meest van belang zijn. Ook werd door de studenten benadrukt dat niet alleen het strooiselmateriaal van belang is als het gaat over het reduceren van emissies, maar juist ook het strooiselmanagement.

Last Friday, a group of students from Wageningen University & Research presented their results for the course Academic Consultancy Training. The master students, from different fields of study, researched the sustainability of different bedding materials. The reason for this research was an idea that was brought in at the Regiodeal Foodvalley to reduce emissions by using peat as bedding material in broiler farms. This is currently being tested at Proefbedrijf Geel. We also wanted to know how sustainable peat is in comparison to other materials, which other materials can be used that possibly have an emission reduction effect, and what are the pros and cons of these materials. The students came to the conclusion that none of the studied materials scored positively on all aspects of sustainability (environment, animal welfare, economics), and when choosing a bedding material, the choice should be made based on which sustainability pillar is of the most importance for that specific case. The students also emphasized that not only bedding material matters for emission reduction, but also the litter management.