Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan Gelderse Vallei

Date

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Rode draad in het bezoek zijn de transformaties die de streek ondergaat. De Gelderse Vallei, bestaande uit veen- en zandgronden, is uitgegroeid tot een toonaangevende Foodvalley. De vijf gemeenten onderzoeken ook hoe zij het industrieel en natuurhistorisch erfgoed in de streek kunnen behouden door het nieuwe bestemmingen en functies te geven. Daarnaast zorgt het vrijwilligersleven en de sport in de regio voor versterking van sociale verbindingen. Tijdens het streekbezoek komen deze thema’s aan bod.

Gemeente Nijkerk – Het Appelpad

Het streekbezoek start bij het Appelpad. Dit klompenpad ligt in het buitengebied van Nijkerk. Paden die vaak al eeuwenlang bestaan maar hun oorspronkelijke functie verloren hebben, krijgen een nieuwe bestemming als wandelroute voor natuurliefhebbers. Het Koninklijk Paar spreekt tijdens een wandeling door dit historische cultuurlandschap met vrijwilligers die het pad onderhouden, met een agrarisch ondernemer over het grondgebruik en met de landgoedeigenaar over het beheer van het gebied.

Gemeente Barneveld – Poultry Expertise Centre

In Barneveld brengt het Koninklijk Paar vervolgens een bezoek aan het Poultry Expertise Centre (PEC). Dit centrum is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Het PEC bevindt zich op het terrein van Aeres MBO Barneveld. De MBO-studenten leren bij PEC over dierverzorging. Studenten van Universiteit Wageningen verrichten onderzoek naar onder meer de eiwitverrijking van het pluimveevoer door middel van gekweekte insecten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een korte rondleiding en gaan daarna in gesprek met betrokkenen bij het PEC en met boeren en ondernemers uit de omgeving over de verduurzaming en ontwikkeling van de pluimveesector, de positie van de sector in de regio en de waarde van kennis en onderzoek.

Gemeente Scherpenzeel – Vrijwilligers

Het Koninklijk Paar bezoekt rond het middaguur Scherpenzeel. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wandelen door Park Scherpenzeel, een centrale ontmoetingsplek van de gemeente. In Huis Scherpenzeel, het voormalige gemeentehuis, spreken zij vervolgens met vrijwilligers in de zorg, in de recreatieve en culturele sector en in het sociaal domein. Bij de gesprekken gaat het om de rol en de betekenis van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in het leven van mensen uit de buurt.

Gemeente Ede – ENKA en Korfbalvereniging DVO

In de middag volgt een bezoek aan het ENKA-terrein in Ede. ENKA was van 1922 tot 2003 een fabriek voor de kunstzijdeproductie. Sinds 2011 ontstaat hier een woonwijk. In het gebied wordt nieuwbouw gecombineerd met de monumentale panden, zodat het industrieel erfgoed behouden blijft. Tijdens een korte wandeling gaan de Koning en Koningin Máxima in gesprek met buurtbewoners en de projectontwikkelaar over het wonen in deze wijk, over het hergebruik van het erfgoed en over de ontwikkeling van het gebied rond het naastgelegen treinstation. Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar in Bennekom, eveneens in de gemeente Ede, korfbalvereniging DVO. Diverse leden geven demonstraties van de sport. Daarnaast vertellen zij over de sociale cohesie binnen de club, het G Team dat mensen met een verstandelijke beperking met korfbal vertrouwd maakt en de inzet van vrijwilligers bij de 850 leden tellende club.

Gemeente Wageningen – Voedselproductie in de toekomst

Afsluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima studentenvereniging SSR-W in Wageningen. Op de sociëteit vertellen de studenten over hun keuze voor een studie in de voedselproductie, -voorziening en -ontwikkeling. Daarbij bespreken ze hoe de toenemende voedselvraag op ecologisch verantwoorde wijze kan worden opgelost en welke andere uitdagingen zij op het gebied van landbouw, voedsel en klimaat zien. Afsluitend bespreken ze het studentenwelzijn in de regio.

Bron: www.koninklijkhuis.nl