Keteninnovatie in de legpluimveesector voor een duurzaam verdienmodel

Date

De (leg)pluimveesector van Regio Foodvalley is van groot belang voor het onderscheidende karakter van de regio, maar staat onder druk. Voor veel pluimveehouders in de regio is het een grote uitdaging om op lange termijn een goede prijs voor hun eieren te organiseren. De pluimveesector denkt daarom steeds meer na over manieren om de keten te optimaliseren. 

De kracht van keteninnovatie voor een toekomstbestendige (leg)pluimveesector in Regio Foodvalley

Innovatiemonitor brengt pluimveeketen samen

Om de uitdagingen in de pluimveeketen aan te pakken, heeft de Innovatiemonitor Regio Foodvalley samen met Boer aan het Roer en het Poultry Expertise Centre op dinsdag 7 februari 2023 een meetup georganiseerd bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld. De Innovatiemonitor Regio Foodvalley wordt uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens de meetup zijn verschillende partijen uit de keten, waaronder legpluimveehouders, branchevertegenwoordigers, pluimvee-economen, een voedselverwerker en experts uit de sector, met elkaar in gesprek gegaan over innovaties die nodig zijn om het verdienmodel van legpluimveehouders in Regio Foodvalley te verbeteren.

Samenwerken in de keten

Tijdens de meetup kwam naar voren dat alle ketenpartijen een relevante rol vervullen in de pluimveeketen, maar dat er anders samengewerkt moet worden binnen de keten om een duurzaam resultaat te realiseren. Als kansrijke manier van ketensamenwerking werd het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties besproken. Bij deze aanpak delen de retailer, legpluimveehouder en het pakstation hun kennis over het product en de markt met elkaar, waaruit vernieuwende product-marktcombinaties tot stand kunnen komen.

Informatie cruciaal voor eierprijzen

De deelnemers van de meetup benadrukten dat er transparante informatie beschikbaar moet zijn over de prijzen van eieren in de legpluimveesector. Om de contractprijzen tussen legpluimveehouders en afnemers van eieren op de lange termijn rendabel te houden voor legpluimveehouders, is het van belang dat zij toegang hebben tot marktinformatie over toekomstige ontwikkelingen in de markt. Met behulp van deze toekomstgerichte informatie kunnen pluimveehouders een eerlijke prijs overeenkomen met hun afnemers, zodat ook bij veranderende economische omstandigheden pluimveehouders een goede prijs krijgen voor hun eieren.

Vervolgplannen na meetup

Na afloop van de meetup is besloten om na de zomer een vervolgbijeenkomst te organiseren met de deelnemende partijen. Daarnaast wordt een werkgroep gestart, die zich gaat richten op de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties. Vanuit de Innovatiemonitor Regio Foodvalley wordt een innovatieagenda opgesteld, waarin de uitkomsten van de meetup worden uitgewerkt in adviezen om te innoveren naar een toekomstbestendige legpluimveesector in Regio Foodvalley.