Twee subsidieregelingen opgesteld: ‘Investeringen in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’.

Date

In december zijn twee subsidieregelingen opgesteld: ‘Investeringen in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Beide regelingen zijn open tot 14 februari. 

Eerste regeling

Met de eerste regeling, ‘Investeringen in groen-economisch herstel’ kan steun aangevraagd worden voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen. De regeling is gericht op landbouwers die willen investeren om hun bedrijf duurzamer te maken. Binnen deze regeling staan de volgende categorieën centraal:

 • Precisielandbouw
 • Smart Farming
 • Digitalisering
 • Water
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Tweede regeling

De tweede regeling gaat over ‘Samenweringen aan groen-economisch herstel’ en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden met verschillende partijen in de landbouwsector, zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of branche-organisaties. Voor de volgende thema’s kan subsidie aangevraagd worden:

 • Duurzame toegevoegde waardeketen
 • Innovatieve digitalisering
 • Gebiedsgerichte pilots
 • Sectorale initiatieven binnen de landbouw
 • Managementmaatregelen stikstof.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw