Start stofmetingen 2e bedrijfslocatie Pilots Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

Date

Om een definitieve reductiefactor voor het verlagen van de emissie van fijnstof vast te kunnen stellen, zijn voor een viertal technieken metingen nodig op een tweede bedrijfslocatie. In samenwerking met de leveranciers zijn deze technieken inmiddels geïnstalleerd op pluimveebedrijven en zijn de metingen gestart.

2018 tot 2020: technieken getest voor het reduceren van fijnstof

In een samenwerkingsproject tussen Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), leveranciers van reducerende technieken, pluimveehouders en Wageningen Livestock Research (WLR), zijn in 2018 t/m 2020 diverse perspectiefvolle technieken getest op hun effect op de emissie van fijnstof uit pluimveestallen. Dit project werd gefinancierd door o.a. de gemeenten uit de Gelderse Vallei, Provincie Gelderland en het Ministerie van LNV.

De metingen hebben geleid tot opname van een aantal technieken in de landelijke lijst met emissiefactoren voor fijnstof. Destijds is afgesproken de metingen uit te voeren op één bedrijfslocatie, waarna bij het vaststellen van het reductie percentage (voor opname op de landelijke lijst) een onzekerheidsmarge is toegepast van 10 procentpunten.

Vervolg: definitieve reductiefactor vaststellen

Voor het vaststellen van een definitieve reductiefactor, zonder toepassing van de onzekerheidsmarge, van de betreffende technieken, zijn nu metingen gestart op een tweede bedrijfslocatie. Het gaat om de volgende technieken:

  • PMX van de firma StaticAir
  • ASPRA Agro van de firma’s Smits Agro en VFA Solutions
  • DUSTion van de firma Serutech Agri
  • HD-ionisatie van de firma FreshLightAgr

Eind 2022 meetresultaten beschikbaar

Dit project wordt gesubsidieerd door het ministerie van LNV. De planning is om voor het eind van 2022 de resultaten van de metingen verwerkt te hebben en de meetrapporten aan te bieden aan de Technische Advies Pool (TAP) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De deskundigen van de TAP zullen het ministerie adviseren over het vaststellen van de definitieve reductiefactor. Deze kunnen dan begin 2023 bekend worden gemaakt en opgenomen in de landelijke lijst met emissiefactoren.

Bron: www.wur.nl