Vanaf schooljaar 2022-2023 start de minor “Insectenteelt & toepassing voor eiwitkringloop” (AITE)

Date

De vraag naar kennis en onderwijs op het gebied van insectenteelt neemt toe. Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Training Centre International bieden daarom studenten, geïnteresseerd in de insectensector, onderwijs aan in de vorm van een minor. Vanaf schooljaar 2022-2023 start de minor “Insectenteelt & toepassing voor eiwitkringloop” (AITE).

De insectensector groeit en staat steeds meer in de belangstelling vanwege de belangrijke rol die zij kan vervullen in het ontwikkelen van een meer circulaire economie. De marktperspectieven voor de komende jaren zijn zeer gunstig. Sinds september 2021 is de EU-regelgeving aangepast en is het gebruik van insectenproducten als grondstof in pluimveevoer en varkensvoer toegestaan. Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, ook vanuit de veevoersector die een grote aanvoer van constante kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, is er verdergaande professionalisering en het meer efficiënt maken van de insectenproductie nodig.

Via de minor “Insectenteelt & toepassing voor eiwitkringloop” kunnen studenten zich specialiseren op het gebied van insecten, toepassing van insecten in de feed en food sector en de rol van insecten in de eiwitkringloop, en zich daardoor goed voorbereiden op de grote diversiteit aan banen die beschikbaar zijn in de insectenteelt. De minor zal bestaan uit een afwisseling van theorie- en praktijklessen, excursies naar verschillende insectenkwekers, en een bedrijfsopdracht. Diverse onderwerpen zullen aan de orde komen, zoals biologie van het insect, genetica, huisvesting en management, en verwerking en toepassing van insectenproducten in feed en food, en natuurlijk de belangrijke rol die insecten kunnen spelen in de eiwitkringloop.

De minor is geschikt voor 3e en 4e jaar studenten uit diverse groene hbo-opleidingen en behoeft geen specifieke hbo-voorkennis van insectenkweek of -toepassing. Daarnaast is de minor te combineren met de minor Mengvoerproductie of de minor Varkens & Pluimvee bij Aeres Hogeschool Dronten. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de minor “Insectenteelt & toepassing voor eiwitkringloop”, neem dan contact op met:
Ernst Beitler, docent bij Aeres Hogeschool Dronten: e.beitler@aeres.nl