Poultry Expertise Centre in editie 2 van de innovatiemonitor

Date

Innovatie als antwoord voor de grote opgaven

We leven momenteel in roerige tijden; daar vertel ik u ongetwijfeld niks nieuws mee. Klimaat, energie, stikstof: voorbeelden van thema’s die het gesprek bepalen in de talkshows op tv, bij de koffieautomaat op het werk, en aan de borreltafel. En hoe je het ook wendt of keert, en van (politieke) welke gezindte je ook bent, iedereen realiseert zich dat de oude vertrouwde manier van produceren en consumeren vroeg of laat niet meer volstaat.

En dat is precies de reden dat we bij het opstellen van de Strategische Agenda Regio Foodvalley heel stevig hebben ingestoken op het stimuleren van innovatie. Omdat innovatie in denken en doen nodig is om het antwoord te kunnen formuleren op de grote opgaven van deze tijd. En hebben we de innovatiemonitor in het leven geroepen om elkaar daarbij te helpen, van elkaar te kunnen leren, en succesverhalen te kunnen signaleren en door te geven.

n deze editie vindt u een aantal van die verhalen. Van de sociale onderneming Restore tot aan het technische VDH Water Technology. We lezen over organisaties die zorgen van een toekomst van een sector, zoals bij het Poultry Expertise Centre, en spelers die met de toekomst bezig zijn, waaronder Aryzon. En de voorbeelden vanuit de Bieze Food Group en de TBK Group laten zien dat innoveren niet alleen bij start-ups en kenniscentra gebeurt, maar ook de multinationals daar heel actief mee zijn.

Kortom, dit magazine zit weer bomvol innovatieve verhalen!

Ik wens u derhalve veel leesplezier. - Martin Ruiter Vice-voorzitter Economic Board Regio Foodvalley