PEC op bezoek in Georgia en presentatie op Poultry Tech Summit

Date

Van 27 oktober tot 3 november heeft Anne-Jo Smits als projectmanager van het Poultry Expertise Centre (PEC) een bezoek gebracht aan de staat Georgia in de VS. Zij was uitgenodigd om samen met Van Ravenhorst Transportsolutions en pluimveetransporteur Mantrans het project 'Cool Pluimvee Transport' te presenteren op de Poultry Tech Summit in Atlanta. 

Verder had Anne-Jo als doel om het tijdens eerdere (tegen-)bezoeken opgebouwde netwerk in de Amerikaanse pluimveesector uit te breiden en samenwerkingskansen voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden te ontdekken. De staat Georgia kenmerkt zich door een relatief hoge concentratie van vleeskuiken- en ouderdierbedrijven. Pluimveeproductie is de grootste sector van Georgia.

Tijdens het verblijf in Georgia heeft Anne-Jo samen met plaatsvervangend Consul-Generaal van Nederland in Atlanta, Laurens van Doeveren, verschillende technische scholen bezocht. Deze scholen hebben programma's in tuinbouw, stadslandbouw, pluimvee, de verwerkende industrie en/of techniek. Mogelijkheden om met Nederlandse onderwijspartijen samen te werken liggen er op het gebied van curriculum ontwikkeling, lesmethoden en uitwisseling van studenten. De komende tijd wordt dit door Aeres verder uitgewerkt. Voor bedrijven liggen er kansen op het gebied van het verbeteren van biosecurity, doordat de regels op het gebied van Salmonella in Amerika worden aangescherpt. Op dit moment zijn 85-90% van de Amerikaanse pluimveebedrijven salmonella positief. Door hygiëne maatregelen op het bedrijf kan dit naar beneden gebracht worden. Verder is automatisering een groot onderwerp in de sector, doordat het voor integraties, de pluimveesector in Amerika is grotendeels geïntegreerd, moeilijk is om aan personeel te komen en ze ook te behouden. Vandaar dat innovaties om te besparen op arbeid zeer welkom zijn en dat er op de technische scholen verschillende programma's worden opgezet, zoals summer schools, om jongeren enthousiast te maken voor de sector.

Tekst gaat verder onder de foto's:

 
Figuur 1: Bezoek aan Lanier Technical College, van links naar rechts, program direct Chad Faircloth, Anne-Jo Smits, Laurens van Doeveren, president of Lanier Technical College Tim McDonald.
 
Figuur 2: Uitleg van eierverzamel robot bij Georgia Tech

De presentatie van de geconditioneerde trailer binnen het project Cool Pluimvee Transport is goed ontvangen door de deelnemers van de 2-daagse Poultry Tech Summit. Deze trailer is een forse verbetering van het traditionele, open pluimveetransport in Amerika.

Tekst gaat verder onder de foto's:

 
Figuur 3: Traditionele manier van pluimvee transport in de VS.
 
Figuur 4: Anne-Jo Smits en Dick van Ravenhorst presenteren het 'Cool Pluimvee Transport' project op de Poultry Tech Summit 

De komende tijd zal er ook verder gewerkt worden aan een mogelijke samenwerking tussen de plaatsen Gainesville en Barneveld. Beide staan bekend als 'pluimveehoofdstad van de wereld'. Een samenwerking tussen beide steden kan als vliegwiel fungeren voor verdere economisch samenwerkingen.