Nieuwsbrief 19 april 2022

Date

Kennisevent Emissiereductie te lijf” op 23 mei bij Aeres MBO in Barneveld

Er wordt in de pluimveesector op veel fronten hard gewerkt om de emissie van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide terug te dringen.

In het event "Samen emissie te lijf" wat op 23 mei a.s. wordt gehouden, is er aandacht voor:

  • inzicht in de effecten op de luchtkwaliteit
  • de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
  • huidige en toekomstige praktijksystemen
  • het sectorplan fijnstofreductie met een vertaling naar de praktijk

Om 19.00 uur is de ontvangst en het programma start om 19.30 uur.
Sprekers zijn:

  • Wietske Dohmen van Universiteit Utrecht, over fijnmazig meetnetwerk luchtkwaliteit
  • Hilko Ellen, onderzoeker Wageningen live stock research, presenteert de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
  • Bertus Verbeek en Xander Pieterse, over huidige en toekomstige praktijksystemen
  • Kees de Jong van LTO/NOP geeft een toelichting op het sectorplan
  • Sjaak van Schaik van Van Westreenengaat in op vragen wat het sectorplan betekent voor de pluimveehouder

VIV Europe

Van 31 mei tot 2 juni vindt de VIV plaats in Utrecht. PEC zal als exposant staan op het inspiratieplein tijdens deze vakbeurs, maar ook het project Cool pluimveetransport in samenwerking met Van Ravenhorst Carrosseriebouw en Mantrans is vertegenwoordigd. We hopen u te mogen begroeten op de beurs.