maak kennis met de nieuwe businessmanager van PEC

Date

Introductie

Ik ben Cor Duim, geboren in 1966 in Hattemerbroek en opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee, varkens en een kaasmakerij. En hoewel werken op de boerderij aardig is, was ik nog meer te vinden op het land, snoekstrikken, haakjes zetten of de fuik bij langs lopen. Al sinds 1989 werkzaam op Aeres MBO Barneveld toen nog CMLS Barneveld geheten. Dus 33 jaren in het Barneveldse onderwijs.

Ik ben gestart als docent melkveehouderij, met uitstapjes richting varkens en pluimvee. Een fantastische baan, heel divers, zoals samen met de studenten optrekken en ze de basiskennis veehouderij bijbrengen, WUR rapporten doorzoeken en verwerken in lesstof voor de leerlingen. Maar ook de studenten de praktische vaardigheden bijbrengen als  klauw bekappen en mollenvangen tot stikstofuitstroom onder grasklaverweide (onderzoek begin jaren 80). Daarnaast begeleiding van bedrijf-economische analyses en ondernemersplannen, coachen en beoordelen.

(Buitenlandse) carrière 

Echter het onderzoekende, buiten de paden zoeken, blijft mij bezig houden. Veel nationale projecten gedaan , mede trekker van de Groene Kennis Coöperatie Veehouderij, innovaties voor MBO en HBO aanjagen, beoordelen, maar ook uitvoeren. Internationaal binnen Europa meegewerkt aan diverse studentenprojecten als NASEK waarbij de Finse, Oostenrijkse en Nederlandse studenten in groepjes de veehouderij vergeleken, en het begeleiden van leertrajecten als “Deep learning in Dialoque” om via de dialoog het leren te bevorderen. Niet de snelle (oppervlakkige) discussie om je eigen gelijk te halen, maar juist stilstaan bij  de kennis van de ander. Die verdiepen, verbreden en tot bloei laten komen.  

Ook buiten Europa in Azië, Afrika en het Midden-Oosten ben ik actief geweest met het opzetten van leertrajecten waarin Nederlandse kennis toepast werd in het buitenland. De afgelopen 9 jaar werkte ik als teamleider Veehouderij en Groen Grond Infra met een team van nu 30 collega’s en ik ben mede verantwoordelijk voor het beleid van Aeres MBO Barneveld.Maar toch, ondanks alle uitdagingen, ondanks de bewegingen in het veld, de groei in studenten en collega’s trekt mij de verandering in het onderwijs.

Bijna 10 jaar geleden ben ik na de GKC(groene Kennis Cooperatie) begonnen in het CIV agri en food als trekker van het meetingpoint pluimvee. De ontwikkeling van de e-learning pluimvee, ook toen al
in samenwerking met het net opgerichte PEC, gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemend voor de grote vlucht die de e-learning eerst in pluimvee en daarna ook op het gebied van varkens en rundvee
zou innemen.

Afgelopen jaren naast het teamleiderschap ben ik verantwoordelijk voor CIV Dier waar doorontwikkeling van onderwijsvernieuwingen voor zowel productiedieren als gezelschapsdieren en de hippische sector centraal staat. Daarnaast ben ik bestuurslid van Privon. Privon zorgt voor de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van pluimvee en varkens. Ook ben ik bestuurslid van “De levende have” een stichting die zich bezig houdt met kennis bij het hobbymatig houden van dieren.

De overstap naar PEC

En nu dus de overstap naar PEC; business manager. Nu heb ik niet zoveel met een titel als manager, ik voel me meer een verbinder, een uitzoeker, iemand die kijkt wat kan en dat dan voor elkaar wil krijgen. Er overheen, er onderdoor, er langsheen en soms er ook gewoon doorheen. PEC bij uitstek een “organisatie” die verbindt, overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Dat lijkt mij fantastisch. Kijken wat er in de regio speelt en daar verder in komen. Verbindingen buiten de regio zoeken. Als het moet mondiaal.

Voor Cor is PEC meer dan pluimvee. PEC is een voorbeeld voor de andere sectoren. “Nu gaat het om de experts in de pluimveehouderij, daarmee zoek je de verdieping, maar pluimvee staat niet alleen in de regio rondom Barneveld. Altijd is er de verbinding met andere sectoren, met overheden, met bedrijven, met de mensen die er wonen”.

“Bij PEC gaat het om de acties, de verbindingen, de resultaten die we opleveren. En wanneer ik kijk naar de ondernemende houding van een aantal ondernemers in de omgeving, de overheid die er iets van wil maken en de mogelijkheden die we in onze regio hebben waar het gaat om kennis en innovatie, dan ligt de hele wereld voor ons open” aldus Cor.

Op dat kleine stukje aarde zoeken we innovatie om te zorgen voor een veehouderij die gewaardeerd en beloond wordt voor haar rol in die maatschappij. Naast pluimvee horen daar de kalveren, de insecten, de andere bedrijven die samen zoeken naar een nieuwe vorm van veehouderij. Een soort Mansholt 2.0 wellicht heel anders als toen, maar niet minder ingrijpend. Maar, daar ben ik van overtuigd, met minstens zoveel waardering voor de sector waar mensen met dieren voor mensen hun brood verdienen.

En PEC in de picture zetten? Daar hebben we een uitstekende PR omgeving voor, het gaat om de acties, de verbindingen, de resultaten die we opleveren. En wanneer ik kijk naar de ondernemende houding van een aantal ondernemers in de omgeving, de overheid die er iets van wil maken en de mogelijkheden die we in onze regio hebben waar het gaat om kennis en innovatie, dan ligt de hele wereld voor ons open.

Ik ben niet zo’n roeper die van de daken schreeuwt, ben meer een luisteraar die zoekt en mogelijkheden vindt om de pluimvee en aanverwante sectoren een stapje verder helpt. Ik hoop samen met u van betekenis te kunnen zijn in de regio en wellicht ook daarbuiten.

Cor Duim