Eindrapport RAAK-mkb project Circulaire Kip

Date

Afgelopen 2 jaar hebben we gewerkt aan het RAAK-mkb project Circulaire Kip. In maart 2020 was de kick-off meeting van het project. Dit was de eerste en helaas ook de laatste keer dat we met het hele consortium bijeengekomen zijn.

Door corona hebben we daarna alle besprekingen online moeten houden. Vooral voor de bedrijven die deel hebben genomen aan het project was dit jammer, want dit gaf minder mogelijkheden om elkaar te leren kennen en samen initiatieven op te pakken naar aanleiding van het project. Voor de onderzoekers was het ook lastiger, enerzijds omdat gesprekken en interviews bij voorkeur face-to-face gehouden worden, en anderzijds omdat het een tijd niet mogelijk was om proeven uit te voeren. Ondanks corona hebben we binnen het project veel kennis opgedaan over reststromen, insecten en pluimvee. Een overzicht van alle opgedane kennis is gegeven in dit eindrapport. Bij dezen wil ik alle partners bedanken voor hun betrokkenheid, openheid en bijdrage aan het project, en Regieorgaan SIA voor financiering van het project.

Laura Star
Lector Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering
November 2022

Download het hele rapport via onderstaande knop.