De boerderij

Date

Het project Regiodeal Foodvalley zoekt vleesvarkenshouders die deel willen nemen aan een praktijkproef met realtime metingen van luchtkwaliteit in de stal.

Realtime emissies meten

Anne-Jo Smits is als projectleider bij Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) betrokken bij het bedrijvenmeetnetwerk.

Waarom dit bedrijvenmeetnetwerk?

“Als Regiodeal Foodvalley hebben we de ambitie om te werken aan vraagstukken rondom landbouw, voeding en gezondheid. We gaan onder andere proefdraaien met sensoren om emissies realtime te meten en waarbij veehouders de vrijheid hebben om emissies te verlagen met boerenvakmanschap in plaats van stalsystemen en technieken. We hebben nog een lange weg te gaan naar een systeem met doelvoorschriften. We staan met technieken en kennis nog maar aan het begin van het traject dat in gang gezet is, waarbij de ondernemer zelf de manier van emissies reduceren bepaalt. Met het bedrijvennetwerk willen we een steentje bij dragen door kennis te verzamelen en verspreiden.”

Wat wordt er gemeten ?

“We meten de ammoniak- en fijnstofconcentraties van de uitgaande lucht en daarnaast de CO2-concentratie, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Borging van de metingen is een belangrijk punt binnen het project. WLR ontwikkelt voor in de stal een box met meetapparatuur, kiest het type sensor en is verantwoordelijk voor de metingen tijdens het proefproject.”

Hoe lang duurt de proef?

“Het bedrijvenmeetnetwerk loopt twee jaar, waarbij in het eerste jaar vooral data en kennis worden verzameld van de huidige situatie in de stal. Ook doen we in het eerste jaar literatuuronderzoek naar niet-technische reductiemaatregelen die ammoniak en stof kunnen verlagen in bestaande stallen. In het tweede jaar kunnen varkenshouders een of meerdere maatregelen kiezen uit een ‘menukaart’. Zij moeten een logboek bijhouden. De meetgegevens worden naast dit logboek gelegd en regelmatig besproken met de veehouder, onder begeleiding van PEV.”

Welke varkenshouders kunnen meedoen?

“Varkenshouders met een conventionele stal, een combinatie van dichte vloer en roosters zonder emissiereducerende principes, kunnen zich aanmelden bij Boer aan het Roer. De bedrijven liggen bij voorkeur in de regio Foodvalley en de proef start zodra er voldoende deelname is.”

Anne-Jo Smits, projectleider PEV begeleidt kalverhouders in het bedrijvenmeetnetwerk
van Regiodeal Foodvalley over realtime emissiemetingen om uitstoot en kwaliteit van stallucht te verbeteren.


Foto: Ton Kastermans