Vervolgsessie Plan van Aanpak Kalverhouderij

Date

Barneveld, 29 oktober

Op woensdag 27 oktober heeft de ‘Vervolgsessie Plan van Aanpak Kalverhouderij’ plaats gevonden. Begin 2021 is het rapport Kalverhouderij, dat in opdracht van de gemeente Barneveld is opgesteld, gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan is opdracht gegeven aan het Poultry Expertise Centre tot het maken van een regionaal Plan van Aanpak voor en door de kalversector in de regio Foodvalley.

De sessie (gehouden in Kootwijkerbroek) werd bezocht door circa 30 deelnemers vanuit bedrijfsleven, de primaire sector, overheid, onderwijs en onderzoek.

Tekst gaat verder onder de fotoDe sessie werd geopend door wethouder Didi Dorrestijn van de Gemeente Barneveld. Vervolgens presenteerde Jos Berkvens, die samen met Anne-Jo Smits het Plan van Aanpak in de komende periode zal schrijven, het proces van het project tot nu toe. Arjan Bossenbroek gaf namens de regio Foodvalley een toelichting op het Landbouwperspectief dat in de regio Foodvalley ontwikkeld wordt. De laatste presentatie werd gegeven door Frank Mandersloot van de VVK en Wim Brouwer van de LTO die respectievelijke de boerenvisie en ketenvisie voor de kalversector toelichtten.

Na de presentaties zijn de deelnemers uiteen gegaan in werkgroepen met als thema’s: Innovatie, Beeldvorming, Kennisoverdracht, Toekomstperspectief Financieel, Toekomstperspectief Ruimtelijk en Diergezondheid en -welzijn. Onder leiding van gespreksleiders is nagedacht over vragen als: welke initiatieven lopen er al, wat is er nog nodig, welke partijen zijn daarbij nodig en welke partijen missen nog. De ochtend is afgesloten door Eltjo Bethlehem van het Poultry Expertise Centre. Als streefdatum voor het afronden van het plan van aanpak is 5 december genoemd.