Heeft u interesse in de Amerikaanse markt , neem contact met ons op

Date

De landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington en het Consulaat Generaal in Atlanta hebben in samenwerking met de Rabobank een digitaal rondetafelgesprek over de pluimveesector in de VS georganiseerd in januari van dit jaar.

Hieraan hebben Nederlandse partners en bedrijven deelgenomen, die normaliter de IPPE beurs in Atlanta bezoeken of de Nederlandse markt vertegenwoordigen.

Trends en ontwikkelingen in de pluimveesector in de VS werden gedeeld: zowel Nederland als de VS zijn grote wereldspelers op pluimveegebied en hebben te maken met dezelfde trends, ontwikkelingen en uitdagingen op pluimveegebied, zoals duurzaamheidseisen van de consument en regelgeving over dierwelzijn en dierziekten.

Bediscussieerd is op welke wijze het Nederlandse netwerk in de VS Nederlandse bedrijven en organisaties kan ondersteunen bij de introductie of verdere ontwikkeling van activiteiten in de VS. De digitale ronde tafel kan via deze link alsnog worden bekeken: Poultry Roundtable.

Vanuit de bedrijven, die deelgenomen hebben aan de bijeenkomst, bleek veel (concrete) interesse voor het verder ontwikkelen van het genoemde initiatief en het inventariseren of Nederlandse bedrijven en organisaties belangstelling hebben daarvoor en willen samenwerken.

De Landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in de VS heeft na de ronde tafel contact gezocht met het Poultry Expertise Centre met de vraag om de Nederlandse markt te benaderen en de belangstelling voor een gezamenlijke benadering van de VS markt (op initiatief van de NL ambassade) te peilen.

Heeft u interesse in de Amerikaanse markt, en wilt u hier verder over doorpraten? Neem contact op met Anne-Jo Smits, projectmedewerker Poultry Expertise Centre via 06-11814203 of a.smits@aeres.nl