Video: Mestschuifel veelbelovende methode voor aanpak fijnstof

Date

Een mestschuifel reinigt de mest uit het strooisel en is één van de methodes om fijnstof bij de bron aan te pakken. De schuifel verzamelt kleine mestdeeltjes van onder een apart scharrelsubstraat en voert die af. „Strooisel hoeft geen mest te zijn. Dat moeten we loslaten en daarmee verder experimenteren.”

Dat zei Bram Bos, onderzoeker Wageningen Livestock Research, tijdens het webinar dat Poultry Expertise Centre organiseerde op 11 februari 2021 in zijn presentatie over de ontwikkelingen van de bronmaatregelen voor emissiereductie en gezondheid van mens en dier.

Mest is de stofbron

Fijnstof bij zowel leg- als vleespluimvee komt voornamelijk uit de mest en een klein deel uit de veren. Aanpak bij de bron, dus de mest, heeft het meeste effect.

De strategieën om fijnstof te verminderen zijn het verkleinen van de bron bijvoorbeeld een strooiselschuif, de strooisellaag controleren met vocht of olie zodat die minder stoffig wordt en klimatisering en luchtzuivering zoals ionisatie of systemen als EcoZero waarin een warmtewisselaar, koeling met water en luchtwassing gecombineerd worden.

Bram Bos: „Wij zijn aan de slag gegaan met verdere alternatieven zoals gescheiden scharrel- en stofbadruimten en strooiselreiniging.” In een eerder ontwerpatelier ontstonden een aantal alternatieven zoals afgescheiden scharrel- en stofbadruimten. „In een aparte ruimte stofbaden de kippen, via springstokken springen ze naar de afzonderlijke scharrelruimte zodat het stof uit de veren valt, voordat ze daar binnen komen.” Hij liet mooie ontwerpen zien met stofbaden op een dakterras of aangebouwd als een soort van overdekte uitloop waarbij de lucht uit de stofbadruimte goed wordt afgezogen.

Strooiselreiniging

Strooisel kan binnen of buiten de stal gereinigd worden. „Strooisel hoeft geen mest te zijn, maar een ander substraat. Mest droogt daarin en valt uiteen. De mestschuifel zorgt dat die deeltjes naar beneden zakken, verzamelt ze en voert ze af”, legde Bos uit. Op basis van een idee van pluimveehouders ontwikkelde WUR de mestschuifel en Vencomatic bouwde vervolgens een demo-opstelling. Deze schuifel gaat onder een speciaal strooiselsubstraat door, de droge, fijne mestdeeltjes zakken dan door het substraat naar beneden, en vervolgens door gaatjes in de schuifel. Aan het einde van de werkgang lost de mestschuifel de oogst .

„We willen de mestschuifel verder doorontwikkelen, ook voor toepassing in bestaande scharrel- en volièrestallen en vleeskuikenstallen. Verwachte positieve neveneffecten zijn ammoniakvermindering, het tegengaan van grondeieren, en de mogelijkheid om die mee te nemen. Er is dan wel een apart stofbadgebied nodig”, aldus Bos. Experimenten met zand in een apart deel als stofbadgebied staan in de planning.

De onderzoekers zijn nog op zoek naar een pilotbedrijf voor het testen van de demo-unit mestschuifel voor de duur van 4 tot 8 weken. Een breed looppad van 2 meter of een overdekte uitloop is daarvoor nodig. Geïnteresseerden kunnen via mail contact opnemen met bram.bos@wur.nl.

Bekijk de demo van de mestschuifel.

Tekst: Monique van Loon
Bron: pluimveeweb.nl