Impuls voor Barneveldse larvenkweek als kippenvoer

Date

Voor de proef met insectenkweek op de campus van Aeres MBO in Barneveld, die eind 2019 is gestart, stelt Regio Deal Foodvalley nu een subsidiebedrag van ruim 440.000 euro beschikbaar. Met dat bedrag kunnen de initiatiefnemers een nieuw, geautomatiseerd kweeksysteem realiseren en experimenten starten met nieuwe soorten insecten.

Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Het geld komt uit het innovatiefonds van de zogeheten regiodeal. Binnen die deal hebben regio en rijksoverheid eerder afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toekomstige landbouw, binnen een vierjarig programma. De insectenkweek in Barneveld is daar volgens Regio Foodvalley een goed voorbeeld van. Een voorwaarde voor het geldbedrag is dat kennis die wordt opgedaan in de innovatieve insectenkweek gedeeld wordt met de sector.

,,Dit biedt voor ons mogelijkheden om weer een stap verder te zetten in het proces’’, zegt Eltjo Bethlehem namens het project. Eerder was al gestart met de kweek van larven van huisvliegen, daar komen nu ook larven van de ‘black soldier fly’ en de meelworm bij. ,,Die kweek willen we verder optimaliseren, zoeken naar de beste variabelen op het gebied van onder meer temperatuur en luchtvochtigheid.’’

Tekst gaat verder onder de foto

PROTOTYPE

De insectenkweek is eind 2019 gestart, met een prototype in enkele zeecontainers op de campus in Barneveld. Binnen dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om larven te kweken, die vervolgens inzetbaar zijn als bestanddeel voor kippenvoer. Daarmee zouden de eiwitrijke larven een goede vervanging kunnen zijn voor geïmporteerd soja, dat vooral vanuit Zuid-Amerika verscheept wordt. Op die manier draagt de insectenkweek bij aan het verduurzamen van het voedselsysteem. In de kwekerij groeien eitjes van insecten in een paar dagen tijd uit tot larven.

AUTOMATISEREN

Het project, dat inmiddels het Insect Experience Centre heet, kon eerder al rekenen op financiële steun vanuit de provincie Gelderland en vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De larvenproductie wordt de komende tijd verder uitgewerkt om vooral in de praktijk te zorgen voor een systeem waarbij de kosten laag blijven. ,,Want om straks een systeem op de markt te brengen dat volwaardig kan concurreren met gangbare voeding voor kippen, moet het vooral voor pluimveehouders haalbaar en betaalbaar zijn’’, zegt Bethlehem. ,,Als de productie ietsje meer kost dan de gangbare voedingssystemen, is dat denk ik niet een heel groot bezwaar voor pluimveehouders, maar het verschil moet niet te groot zijn. Daarom is het nu ook van belang dat we werken aan een zogeheten valorisatiemachine, die het vermeerderen van de larven automatiseert. Lukt dat, dan wordt het werk betaalbaarder, gemakkelijk te bedienen en dus interessanter om op het systeem op grote schaal in de markt te zetten.’’ Ook voor dit automatiseringsproces is de toegezegde subsidie volgens Bethlehem zeer welkom.

PRAKTISCH SYSTEEM

Wat betreft de voorwaarde dat de kennis uit de proef ingezet moet worden voor verduurzaming van de sector, zegt Bethlehem: ,,Ik zou haast zeggen, dat is ons doel ook. Niet voor niets zitten we met dit experiment op de campus in Barneveld. We willen werken aan een vooral praktisch inzetbaar systeem, dat er toe kan leiden dat de sector een goede stap kan zetten in verdere verduurzaming.’’

Het systeem dat nu verder uitgewerkt wordt, is gericht op middelgrote insectenkwekerij dat de eiwitvoeding voor één tot drie pluimveehouderijen kan verzorgen, afhankelijk van de grootte van de bedrijven en het aantal kippen. Het project zorgt volgens de ontwikkelaars op meer fronten voor milieuwinst. Behalve dat er geen soja geïmporteerd hoeft te worden en er daardoor minder CO2-uitstoot is, betekent dit ook dat voeding vlakbij de stal wordt geproduceerd. Bovendien kunnen bij het kweken van de larven restproducten gebruikt worden die anders zouden worden weggegooid. Met name restmateriaal uit de bierindustrie en de suikerbietenfabrieken lijkt erg geschikt. Op die manier zorgt het nieuwe systeem voor een vermindering van de hoeveelheid afval.

DIERLIJK EIWITMEEL

Een groot voordeel is dat de Europese Unie recent akkoord ging met de verwerking van dierlijk eiwitmeel in diervoeding, waardoor het met de insectenkweek ook mogelijk wordt om, naast levende larven, dood materiaal te verwerken en eventueel technologisch aan te passen. Bethlehem: ,,Dat maakt de toepassing een stuk praktischer, écht een stap voorwaarts.’’

Het Barneveldse project met insectenkweek oogst inmiddels nationaal en internationaal steeds meer belangstelling. ,,De komende jaren gaan we hiermee verder, het project loopt nog tot medio 2024. In de tussentijd moeten we gaan nadenken over de beeldvorming, hoe je dit straks in de markt zet. Daarover zijn ook al de eerste gesprekken gevoerd met supermarkten. Klanten die bewuste keuzes maken, zijn wellicht bereid iets meer voor hun eieren te betalen, als ze weten dat ze een stuk milieuvriendelijker zijn geproduceerd. Je zou dus kunnen denken aan soort keurmerk of iets dergelijks. Maar zover zijn we nu nog niet. We zullen nog wel wat stappen moeten zetten om ervoor te zorgen dat het insectenkweeksysteem een bekend fenomeen wordt in de pluimveesector.’’

Bron: www.Barneveldsekrant.nl