Gestructureerde aanpak werkt beste bij bestrijding vogelmijt - Nieuwe Oogst

Date

Een gestructureerde aanpak is het beste voor de beheersing en bestrijding van vogelmijt. Dat is duidelijk gebleken uit het Integrated Pest Management (IPM)-project vogelmijt dat in 2019 is afgerond. Pluimveehouders kunnen nu deelnemen aan het vervolgproject 'Kennis op Maat vogelmijt'.

Door de coronacrisis ligt de verdere verspreiding van de kennis die is opgedaan met de geïntegreerde aanpak van vogelmijt niet goed van de grond gekomen. Het organiseren van bijeenkomsten was niet mogelijk. Vandaar nu de oproep aan geïnteresseerde pluimveehouders om mee te doen aan het vervolg van het IPM-project vogelmijt: het project 'Kennis op Maat vogelmijt'. Doel is de kennis breder te verspreiden en in de praktijk toe te passen.

Pluimveehouder Mark Roos uit het Flevolandse Dronten was een van de deelnemers aan het eerste project. In het filmpje vertelt hij over zijn ervaringen en het belang aan het meedraaien in het project.

Pluimveehouders kunnen zich aanmelden voor deelname door een mail te sturen naar Eltjo Bethlehem, Poultry Expertise Centre: e.bethlehem@aeres.nl

Meer informatie over de geïntegreerde aanpak is hier terug te vinden.

Bron: Nieuweoogst.nl