Geld voor ontwikkeling van insecten als voeding

Date

Provincie Gelderland geeft, mede als uitvoerder van Regiodeal Foodvalley, subsidie aan 2 projecten die bijdragen aan het verder ontwikkelen van de insectensector. Deze sector richt zich op het kweken van insecten, als voedsel voor mens en dier. Kenniscentrum Hub for Insect Knowledge krijgt deze subsidie. Ook is er geld voor het faciliteren van onderzoek naar het kweken van insecten. In totaal gaat het om een bedrag van € 642.000.

Verduurzamen voedselsysteem

Insecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons voedselsysteem. Ook helpt het verder ontwikkelen van deze sector bij het gebruiken van reststromen. En het draagt bij aan de zorg voor lokaal geproduceerde grondstoffen voor voedsel van mens en dier. Het verder ontwikkelen van de insectensector draagt zo ook bij aan belangrijke doelen op het gebied van klimaat en circulaire economie. Lokale productie van grondstoffen zorgt bijvoorbeeld voor minder uitstoot van CO2. Het gebruik van reststoffen vermindert de hoeveelheid afval.

Insecten als voeding voor mens en dier

De insectensector bestaat nog niet zo lang en is nog volop in ontwikkeling. Het delen van kennis en het uitvoeren van onderzoek is dan ook extra belangrijk. Regio Foodvalley heeft daarom het initiatief genomen om met verschillende partners in Nederland te komen tot nationaal kenniscentrum Hub for Insect Knowledge (HIK). Het kenniscentrum ondersteunt ondernemers die zich willen richten op insectenkweek. Bijvoorbeeld als alternatief voor soja in diervoer of voor menselijke consumptie.

Verduurzaming pluimveesector

Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor een installatie. Dit is nodig voor onderzoek naar de kweek van insecten op mest uit pluimveestallen. Deze proeflocatie heet het Insect Experience Centre (IEC) en is ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Dit onderzoek draagt ook bij aan de verduurzaming van de pluimveesector. Onder andere door het gebruik van mest als voeding voor insecten, die op hun beurt weer gevoerd kunnen worden aan kippen.


Bron:Gelderland.nl