Feedmill krijgt nieuwe informatieborden van Ottevanger

Date

Deze zomer heeft Ottevanger een aantal informatieborden gemaakt voor de feedmill op de campus. Ottevanger is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van apparatuur in mengvoerfabrieken.

Op de nieuwe borden in de feedmill wordt uitleg gegeven over de werking van de diverse machines en over diverse soorten voer. Ook zijn er naambordjes gemaakt bij de machines.

Ottevanger is een van de partners aan Poultry Expertise Centre (PEC). Binnen PEC wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor na- en bijscholing. Daarnaast worden er vanuit PEC verschillende projecten gestart die zich richten op kennisvergroting en -deling in de pluimveehouderij (zie www.poultryrexpertisecentre.com )

Tekst gaat verder onder de foto:

Ottevanger wil door middel van het partnerschap het opleiden en trainen van goed gekwalificeerd personeel in de pluimveesector steunen, omdat het vinden en binden van goed personeel voor de operatie van de mengvoerfabriek, voor veel bedrijven een flinke uitdaging is.

Voor Ottevanger is de kennisdeling door PEC, maar ook research en training erg belangrijk. Daarom heeft Ottevanger enige jaren geleden diverse machines ter beschikking gesteld aan de feedmill. Onder andere studenten, maar ook operators en fabrieksmedewerkers werkzaam in de industrie worden hier door het Aeres Training Centre International opgeleid en verder getraind.

Wil je een kijkje nemen in de feedmill? Neem contact op met Hans Vink: h.vink@aeres.nl