Duurzaam pluimvee-transport helpt sector vooruit

Date

Het duurt nog even voor de trailer de weg op gaat, maar dát het gaat gebeuren is zeker. In de bedrijfshal van Van Ravenhorst Carrosseriebouw uit Barneveld, wordt hard gewerkt aan een gloednieuwe, innovatieve trailer voor het geconditioneerd vervoeren van vleeskuikens. Een idee van MKB-ondernemers, die met steun van overheid en kennisinstellingen in de regio hun plan tot uitvoering weten te brengen. Het project levert veel kennis op, waar ook andere partijen in de sector van kunnen profiteren.

Europese subsidie voor innovatieve MKB-ondernemers

De pluimveesector heeft behoefte aan een goede oplossing voor het transport tijdens zeer warme dagen. “Er zitten als het ware een paar duizend kacheltjes in de wagen”, schetst Dick van Ravenhorst het transport van vleeskuikens. De kuikens worden in open trailers vervoerd, maar op extreem warme dagen is natuurlijke ventilatie niet voldoende. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het dierenwelzijn, maar leidt ook tot economische schade. Bovendien neemt het aantal extreem warme dagen toe en is er nieuwe Europese regelgeving op komst. Van Ravenhorst Carrosseriebouw, gespecialiseerd in transportoplossingen voor pluimvee, bedacht samen met pluimveetransporteur Mantrans uit Renswoude een geconditioneerde trailer om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Het PEC beantwoordt vragen die op de sector afkomen

De innovatieve oplossing vergt een flinke investering. “We hebben al eens bij het ministerie aangeklopt”, zegt Van Ravenhorst, “maar het valt niet mee om je weg te vinden in het subsidielandschap.” Bij het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld kwam de ondernemer wél verder. “Ons doel is om vragen die op de sector afkomen te beantwoorden en partijen met elkaar in contact te brengen”, zegt projectmanager Anne-Jo Smits van het PEC. “Wil je een innovatie als deze betaalbaar krijgen voor de hele sector, dan is externe financiering nodig.”

Het PEC heeft de ondernemers geholpen met het projectvoorstel en de subsidieaanvraag en bracht het plan bij de juiste mensen onder de aandacht. Regio Foodvalley heeft de aanvraag ondersteund en samen leidde dat tot de toekenning van een Europese subsidie voor het project. “Het project past in de doelstelling om sectoren na de coronacrisis te helpen terugveren én draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot”, legt Smits de positieve reactie uit. Van Ravenhorst: “Voor ondernemers is het belangrijk dat het contact met overheid laagdrempelig is en er snel antwoord komt. Het PEC heeft lijntjes met de provincies en Regio Foodvalley. Ze weten de goede dingen aan elkaar te knopen en zijn daarmee echt een verbinder.”

'Het valt niet mee om je weg te vinden in het subsidie-landschap,

Tekst gaat verder onder de foto:

Dick van Ravenhorst: “Om als sector te kunnen overleven, moet je vooruitlopen en steeds kijken waar het beter kan.”

'Het systeem mag niet ten koste gaan van de vervoerscapaciteit’

Geconditioneerd transport wordt al toegepast voor eendagskuikens, maar kan niet zomaar voor vleeskuikens worden ingezet, schetst Van Ravenhorst de achtergrond van de innovatieve trailer. “Eendagskuikens worden in geconditioneerde, gesloten wagens getransporteerd. Maar vleeskuikens worden vervoerd in open containers, die vanaf de zijkanten van de trailer worden geladen en gelost”, toont hij het verschil. Om de innovatie levensvatbaar te maken, mag het klimaatsysteem in de trailer niet ten koste gaan van deze werkwijze, of van de vervoerscapaciteit. Het nieuwe systeem kan ook warmte terugwinnen en is voorzien van een back-up als de wagen stilvalt. “De kern van het systeem is dat we ventileren door een luchtkanaal dat geïntegreerd is in het zeil van de trailer, daar hebben we ook patent op gekregen”, zegt Van Ravenhorst.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de trailer. Geconditioneerd vervoeren zorgt ervoor dat op warme dagen het aantal dieren per transport niet naar beneden hoeft, waarmee extra transport wordt voorkomen. “En op termijn willen we toe naar een hybride- of waterstofaandrijving”, kijkt Van Ravenhorst vooruit. Naast duurzaamheid en dierenwelzijn draagt de innovatie bij aan kostenbesparing, zo stelt de ondernemer. “Dierenwelzijn is negen van de tien keer ook een economisch belang”, zegt hij. “Niemand zit erop te wachten dat het tijdens het transport niet goed gaat met de dieren. Ook de slachterijen niet.”

'Dit project levert veel extra kennis op'

Tekst gaat verder onder de foto:

In de bedrijfshal van Van Ravenhorst Carrosseriebouw uit Barneveld, wordt hard gewerkt aan een gloednieuwe, innovatieve trailer voor het geconditioneerd vervoeren van vleeskuikens.

Zodra de trailer klaar is, gaat pluimveetransporteur ManTrans ermee de weg op. “Zij zijn bereid om te testen en geloven ook echt in deze ontwikkeling”, weet Van Ravenhorst. Temperatuurverdeling, luchtstroming in de trailer, CO2, tijdens de pilot wordt veel meetwerk verricht en data verzameld. Via het PEC zijn studenten bij het project betrokken. Smits: “ICT-studenten, maar ook studenten pluimveehouderij, die welzijnsonderzoek zullen doen.” Van Ravenhorst hoopt de innovatieve trailer komend voorjaar op de vakbeurs VIV Europe te kunnen presenteren.

Smits verwacht dat het project zal bijdragen aan het verbreden van kennis bij bedrijven en onderwijs. “Dit is een voorbeeld voor andere dier- en transportsectoren”, stelt ze. Daarnaast zet de innovatie de pluimveesector in Regio Foodvalley op de kaart. Van Ravenhorst beaamt dat en wijst erop dat de primaire sector daarin een grote rol speelt. “Juist vanwege de primaire sector zijn innovatieve bedrijven en toeleveranciers in deze regio aanwezig”, benadrukt hij. “Om als sector te kunnen overleven, moet je vooruitlopen en steeds kijken waar het beter kan. Dit project levert veel extra kennis op én is een steun in de rug van bedrijven die willen verbeteren.”

'Dierenwelzijn is negen van de tien keer ook een economisch belang, 

Bron: Regio Foodvalley