Boer aan het Roer pakt emissies aan

Date

Welke technieken of maatregelen leiden tot reductie van fijnstof- en ammoniakemissie én hebben een positief effect op het dierenwelzijn? Dit is een van de vraagstukken waar de komende jaren op veebedrijven in de regio Foodvalley onderzoek naar wordt gedaan. Dit in het kader van de proeftuin Boer aan het Roer, onderdeel van de Regio Deal Foodvalley.

Onderzoek naar emissiereductie in Foodvalley

Het maatschappelijk belang van emissiereductie is in een veedicht gebied als de regio Foodvalley groot, stelt Boer aan het Roer. Emissiereducerende maatregelen is daarom een van de thema’s die centraal staan binnen de proeftuin. Ieder die een vernieuwend idee heeft over hoe emissiereductie in de veehouderij te realiseren, kan deze indienen bij Boer aan het Roer. De focus van de zoektocht ligt op technieken die het binnenklimaat verbeteren, zoals aanpak bij de bron (bijvoorbeeld door mestscheiding) en technieken op het gebied van interne luchtbehandeling. Maar ook ideeën over managementmaatregelen, zoals een andere voersamenstelling of strooisel, zijn welkom. „Onze focus ligt daarbij op de kalver-, pluimvee- en geitensector omdat die vooral in de regio Foodvalley aanwezig zijn, maar ook ideeën over emissiereductie in de melkvee- en varkenshouderij worden meegenomen”, zegt Anne-Jo Smits, projectmedewerker emissiereductie. Zij is namens het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) betrokken bij Boer aan het Roer, thema Emissiereductie.

Verder lezen? Download hier het hele artikel