Behoefte en gedrag trager groeiende vleeskuikens wezenlijk anders

Date

De behoeftes van trager groeiende vleeskuikens zijn echt verschillend ten opzichte van reguliere vleeskuikens en ze reageren anders. Zij hebben bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor platforms als verhoogde rustgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek in Wageningen.

Dat zei Rick van Emous, onderzoeker Wageningen Livestock Research, in het webinar dat Poultry Expertise Centre organiseerde op 11 februari 2021. Hij onderzocht het gedrag, de behoefte aan nutriënten en de huisvesting van trager groeiende vleeskuikens, TGK, om dit concept (nog) meer toekomstbestendig te maken.

Beter welzijn en gezondheid

De markt van trager groeiende vleeskuikens is de afgelopen jaren onder druk van de retail gegroeid met als argumenten beter welzijn door minder voetzoolleasies en betere mobiliteit en betere gezondheid door minder antibioticagebruik en lagere uitval.

De meeste kennis is gebaseerd op de houderij van reguliere vleeskuikens. Er is behoefte aan meer wetenschappelijke kennis over traag groeiende vleeskuikens.

„Het onderzoek naar de nutriëntenbehoefte van trager groeiende vleeskuikens hebben we uitgevoerd in een stal met 120 hokken met elk 10 dieren waar we vier lysine-, drie energieniveaus bij hennen en hanen testten”, legde Van Emous uit.

De voorlopige resultaten laten zien dat hoe geconcentreerder het voer is hoe meer borstfilet aangezet wordt. „Een logisch gevolg. Het verschil in voetzoolleasies tussen de niveaus is minimaal, het aandeel brandhakken is hoger bij geconcentreerder voer. De resultaten worden nog aangevuld met recentere waarnemingen.”

Voorkeur voor platform

Van Emous vond het niet verrassend dat in het gedragsonderzoek bleek dat trager groeiende vleeskuikens een enorme voorkeur hebben voor verhoogde platforms. „Veel mensen gaan er vanuit dat kuikens een voorkeur hebben voor ronde zitstokken omdat dat lijkt op takken van bomen. Echter het gaat niet om de ronde takken of zitstokken maar om een veilige plek gedurende de nacht. Ze willen domweg hoog en veilig overnachten”, aldus de onderzoeker. Dit jaar wordt de gedrag- en rustbehoeften van TGK verder onderzocht op een praktijkbedrijf.

Productkwaliteit

Uit praktijkcijfers 2018 – 2019 van 9.100 koppels traag groeiende vleeskuikens blijkt dat reguliere vleeskuikens meer brandhakken, bloeduitstortingen en afkeur hebben dan de concepten. De oorzaak is het verschil in ras, activiteit en bezettingsdichtheid waarbij aangemerkt moet worden dat er een sterke relatie is tussen productkwaliteit en seizoen versus klimaat.

Milieu en diergezondheid

Er zijn aanwijzingen dat de emissie van ammoniak en fijnstof bij traaggroeiers hoger is door meer activiteit en droger strooisel. Het enige wetenschappelijke onderzoek ter wereld in Verenigd Koninkrijk bevestigd dat. „De informatie is echter heel summier en is hiervoor meer onderzoek nodig”, zegt Van Emous.

Trager groeiende vleeskuikens vertonen minder snel ziekteverschijnselen en de afbouw van maternale immuniteit is anders. Daardoor moet het veterinair management aangepast worden.

„We hebben binnen dit project met TGK diverse onderzoeken en waarnemingen gedaan. Er is nog wel een en ander te onderzoeken. Maar we hebben ook nog twee jaar de tijd. We kunnen zelf het aanbod van vleeskuikens niet bepalen en moeten als vleeskuikenhouders de knop omzetten van meest efficiënt produceren naar meer people – planet – profit gerichte productie. Dat vergt meer onderzoek”, besluit Van Emous.

Tekst: Monique van Loon
Bron: pluimveeweb.nl