Albert Heijn: 'Vergoeden meerkosten Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma aan de boer'

Date

„Albert Heijn introduceert het Beter voor Kip, Natuur & Boer programma. Binnen het Beter voor-programma is een duurzame samenwerking met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen het uitgangspunt. De kostprijs is gebaseerd op een gegarandeerd minimum inkomen waarbij extra investeringen ten behoeve van het Beter voor-programma worden vergoed. Daarmee zet Albert Heijn zich in voor de lange termijn en niet voor de laatste centen op de korte termijn voor de pluimveehouders die exclusief voor deze keten produceren”, zegt Brigitta Hogenes van Albert Heijn.

Hogenes is Unit Manager Vlees, Vis, Gevogelte, Zuivel en Diepvries bij Albert Heijn. In haar functie is ze onder meer verantwoordelijk voor het (kippen)vleesschap van de supermarktketen. Ze gaf maandag 13 december een presentatie tijdens een gezamenlijk webinar van Albert Heijn en Plukon waarin het programma Beter voor Kip, Natuur & Boer van Albert Heijn werd toegelicht.

CO2-footprint reductie

Haar collega Sophie Snaas-Alders, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor de Beter voor-programma’s gaf eveneens een presentatie. Vleeskuikenhouders die 1 ster Beter Leven kip produceren voor Albert Heijn en deelnemen in het zogeheten Beter voor Kip, Natuur & Boer- programma van de supermarktketen moeten aan meerdere eisen voldoen: „We streven naar 100 procent circulaire mestverwerking. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals aanwending op het eigen bedrijf of afzet richting een akkerbouwer. Al deze opties gaan we eerst inventariseren. Indien vleeskuikenhouders hun mest leveren aan BMC Moerdijk, waar elektriciteit wordt geproduceerd door mest te verbranden, is dit ook een van de opties”, zegt Snaas.

Daarnaast wil Albert Heijn dat pluimveehouders die aan de supermarktketen leveren in 2022 overstappen naar groene stroom en is het hun doel dat de hele keten in 2025 energieneutraal is. „Volgend jaar starten we het programma voor het opwekken van stroom bij de pluimveehouders. Het streven is om pluimveehouders vanaf 2025 100 procent zelfvoorzienend te laten zijn in de stroombehoefte door het duurzaam op te wekken via bijvoorbeeld zonnepanelen of wind”, legt Snaas uit. Albert Heijn heeft ook het streven om de CO2-footprint van de keten te reduceren: „De CO2-uitstoot moet in 2030 minimaal 15 procent lager zijn dan in 2018.”

Fijnstof- en ammoniakreductie

Bovendien werkt Albert Heijn aan 100 procent bekende herkomst van alle voercomponenten en verdere verduurzaming van eiwit in het kippenvoer. „Het voer moet bestaan uit 100 procent ontbossingsvrije en landconversie-vrije soja (cut-off date 2020) en RSPO gecertificeerde palmolie.”

„Door de overgang naar 1 ster Beter Leven kip zullen de vleeskuikenbedrijven volgens ons hun uitstoot van fijnstof en ammoniak met zo'n 50 procent verminderen”, geeft Snaas aan. De supermarktketen streeft naar een ammoniak- en fijnstofreductie van 20 procent op dierniveau, gemiddeld over de keten. Bovendien is sinds januari 2017 vroege voeding verplicht voor 1 ster Beter Leven vleeskuikens die in de schappen van Albert Heijn liggen en is vroege voeding ook onderdeel van het programma.

„Voor ons als pluimveehouders is het een unieke kans om te produceren voor de Nederlandse markt en in een programma deel te nemen dat op duurzaamheid echt stappen vooruit zet”, zegt vleeskuikenhouder Pieter Winter uit Giethoon (OV). Hij vertelde tijdens het webinar kort waarom hij deelneemt aan het Albert Heijn programma. Dat er voor langere termijn een verdienmodel is, ziet Winter als groot voordeel. „Voorheen verkocht ik mijn kuikens aan mijn voerfabrikant. Nu ik deelneem aan het programma van Albert Heijn kom ik een stap dichterbij de consument. Dat vind ik ook een voordeel”, geeft de vleeskuikenhouder aan.

‘Niet de laatste verandering’

Vanwege het enthousiasme bij Plukon, de vaste leverancier van kipproducten aan Albert Heijn en bij vleeskuikenhouders wil Albert Heijn niet in 2023 maar al in 2022 omschakelen naar de verkoop van verse kip met minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk. „Deze omschakeling zal niet de laatste verandering zijn. Onze klanten komen dagelijks met nieuwe vragen. Als supermarkt spelen we in op de wensen van onze klanten. Om te overleven als supermarkt moet je jouw klanten telkens een stap voor zijn zodat ze (kip)producten kunnen blijven kopen die aan hun wensen voldoen”, zei Hogenes na een vraag van een pluimveehouder. Wat de volgende verandering in het kipaanbod van Albert Heijn wordt en wanneer deze ingaat, weet Hogenees nu nog niet.

In haar Beter voor Kip, Natuur & Boer programma werkt Albert Heijn met een klankbordgroep van vleeskuikenhouders waarmee de supermarktketen nieuwe eisen bepreekt. „Momenteel zitten er zeven vleeskuikenhouders in die klankbordgroep. We streven naar een klankbordgroep van tien vleeskuikenhouders. Ook nieuwe vleeskuikenhouders die voor het eerst aan Plukon gaan leveren, kunnen deelnemen”, zegt Hogenes. „De gesprekken met de klankbordgroep zijn niet altijd eenvoudig omdat sommige vleeskuikenhouders heel kritisch zijn, maar wel altijd zeer interessant’, zegt ze. „We kunnen het als supermarkt niet alleen maar willen veranderingen samen met onze leveranciers doorvoeren zodat alle ketenspelers er beter van worden”, besluit Hogenes.

Bron: www.pluimveeweb.nl