Project Kipkompas van AviVet

Date

AviVet, een gespecialiseerde pluimveepraktijk in Lunteren, is 1 van de partners van PEC. Samen met PEC en WUR werken zij aan het vervolg van het vogelmijtproject. Daarnaast heeft AviVet het project Kipkompas opgezet, een praktisch toepasbare methode om welzijn van leghennen te monitoren. KipKompas richt zich op een beperkt aantal aspecten die een relatief grote impact hebben op dierwelzijn. Denk hierbij aan huisvesting, bloedmijten, voetzoollaesies, pikkerij/kannibalisme en borstbeenbeschadigingen. Het resultaat van KipKompas betreft een hexagram met zes categorieën, met een score van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). Om de diverse welzijnsaspecten te meten gebruikt KipKompas methoden uit wetenschappelijke publicaties (zoals verschenen uit de pijplijn van het Welfare Quality® Project).
Mijtenbesmetting in de stal wordt met behulp van mijtenvallen gescoord.

Kipkompas is ontwikkeld om de pluimveehouder in de praktijk te helpen en te ondersteunen en zeker niet om nog een extra controleronde in te voeren. Het geeft aanknopingspunten om daar waar het knelt het welzijn te optimaliseren. Kipkomps is ruim een jaar geleden ontwikkeld en wordt dit jaar met subsidie van de Provincie Gelderland op 14 bedrijven 4 x per ronde getest. Van de verzamelde informatie wordt bekeken hoe de relatie is tussen productie en de pijlers van kipkompas. Het doel is een objectief en breed gedragen monitoringssysteem om het welzijn van legpluimvee te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Voor meer informatie kijk op www.avivet.nl Een website voor kipkompas is in de maak.