Power to the pellet: Uitdagingen in de kringlooplandbouw

Date

Om granen in diervoer te vervangen door minder plakkerige bijproducten uit de circulaire landbouw is het dringend nodig om uit te zoeken hoe diervoerpellets intact blijven, van fabriek tot dier. In het project ‘Pelleting in Circular Agriculture’, geleid door Wageningen University & Research, onderzoekt een samenwerking van experts van dierwetenschappen, procestechnologie en natuurkunde hoe je duurzaam diervoer kunt maken.

Gepelleteerd diervoeder bevat veel granen. Om stappen te zetten in een circulair landbouw systeem, zouden meer bijproducten moeten worden gebruikt om dieren zoals varkens en kippen te voeren. Het vervangen van granen in diervoer is een uitdaging, omdat granen naast voedingswaarde de pellets ook sterker maken. Het doel is om te ontdekken hoe we hoogwaardige diervoerpellets van de toekomst kunnen maken, zonder granen te hoeven gebruiken.

Het project ‘Pelleting in the circulair agriculture’ onderzoekt hoe meer bijproducten van de landbouw en de humane voedselindustrie kunnen worden opgenomen in gepelleteerd voer. Voorbeelden zijn bijproducten die vrijkomen bij de productie van voedsel of biobrandstoffen, of die afkomstig zijn van afgedankte voedingsmiddelen. Deze bijproducten hebben andere fysische- en chemische eigenschappen dan complete granen.

Het project streeft er op unieke wijze naar om fundamentele en toegepaste wetenschappen te combineren door studies op microscopisch niveau te relateren aan die op fabrieksniveau. Er is echter nog een ander uniek kenmerk van dit project: de onderzoeksresultaten worden actief verspreid onder (jonge) voedingsprofessionals via workshops georganiseerd door Feed Design Lab en e-learning modules ontwikkeld door het Aeres Training Centre International en het Poultry Expertise Centre.

Partners in dit project: Wageningen University & Research, Zetadec, Agrifirm, DSM, Elanco Animal Health, Phileo by Lesaffre, Pelleting Technology Netherlands, VICTAM Foundation, Feed Design Lab en Aeres Training Center International.