Even voorstellen…

Date

Sinds begin dit jaar is Schothorst Feed Research B.V. (SFR) partner van PEC. SFR is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in voeding van pluimvee, varkens en rundvee. SFR is opgericht in de jaren 30 van de vorige eeuw toen de productie van mengvoeders op gang kwam in Nederland.

Destijds is SFR opgericht als Stichting CLO-Controle en kreeg al snel zijn eigen onderzoekslocatie op landgoed De Schothorst nabij Amersfoort. In 1978 is het bedrijf verhuisd naar Lelystad en heeft nog een tijd lang onder de naam Stichting CLO-Controle voortbestaan. Sinds 2004 zijn de activiteiten verzelfstandigd en is het bedrijf verdergegaan onder de naam Schothorst Feed Research B.V., tegenwoordig bekend als SFR.

Tot 2004 werd voornamelijk voor de Nederlandse coöperatieve mengvoederindustrie gewerkt. Vanaf 2004 zijn de activiteiten beschikbaar gemaakt voor alle opdrachtgevers. In 2006 is de organisatie meer en meer internationaal gaan werken. Momenteel maken mengvoederbedrijven in meer dan 25 landen gebruik van de kennis van SFR. Samen hebben de klanten van SFR een mengvoederproductie die overeenkomt met 8% van de wereldproductie.

De activiteiten van SFR richten zich op (contract) onderzoek, nutritioneel advies en het geven van cursussen en trainingen. De activiteiten bestaan o.a. uit het jaarlijks uitbrengen van de voederwaarde tabel, actualisatie van voedernormen voor landbouwhuisdieren, advisering over nutritionele kwaliteit van voeders, het afgeleide nutriënten programma en het onderzoek voor onderhoud en innovatie van onze tabellen en normen. Dankzij een intensieve samenwerking binnen een breed netwerk van instituten en experts, zoals o.a. GD, WUR en de FD kunnen wij anticiperen op actuele vragen en wensen op het gebied van diervoeding, economie, milieu, productkwaliteit, welzijn, diergezondheid, antibioticareductie en reproductie.

In de periode 2008-2012 zijn zowel de rundvee-, varkens- en pluimveefaciliteiten vernieuwd en uitgebreid. De proeffaciliteiten voldoen aan de geldende nationale en Europese regelgeving voor het houden van (proef)dieren. We beschikken over laboratoria, proefstallen en praktijkstallen, waardoor we het gehele onderzoekstraject van fundamenteel onderzoek tot praktijkonderzoek in huis kunnen uitvoeren. Bij SFR werken ruim 75 medewerkers, waarvan er ca. 15 in onze stallen werkzaam zijn. Sinds enkele jaren is er een eigen innovatiebudget waardoor het mogelijk is al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan innovatieve thema’s. De pluimveefaciliteiten bestaan uit kleinschalige opstellingen voor zowel vleeskuikens, leghennen, kalkoenen en eenden, tot praktijkstallen met ca. 24.000 vleeskuikens en ca. 25.000 leghennen.

Sinds 2019 werkt Laura Star van SFR voor 2 dagen per week als lector precisievoeding en duurzame pluimveehouderij bij de Aeres Hogeschool in Dronten. De lector speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking met PEC Meer weten over SFR, neem dan een kijkje op onze website www.schothorst.nl of neem contact op via info@schothorst.nl

Schothorst Feed Research